Polityka postępowania wobec generatorów treści w WSAiB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni jest idącą z duchem czasu uczelnią kształcącą kompetentne kadry dla biznesu, w związku z tym postanowiliśmy opracować własne zasady postępowania z tzw. „sztuczną inteligencją” (choć bardziej właściwe określenie to „generatory treści”).

Zachęcamy zarówno studentów, jak i wykładowców do korzystania z generatorów treści w procesie dydaktycznym, przy czym owo korzystanie musi mieć charakter świadomy i rozsądny. Opracowaliśmy ekosystem postępowania z generatorami treści, który składa się z trzech filarów:

Główne zasady postępowania:

– wykorzystuj, lecz oznaczaj fragment napisany z wykorzystaniem generatora treści i podaj użyty prompt

– pamiętaj, że korzystanie z generatorów treści może mieć charakter jedynie pomocniczy

– uważaj na niedoskonałości generatorów treści – tzw. „halucynacje sztucznej inteligencji”

– korzystaj odpowiedzialnie: weryfikuj otrzymany w generatorze treści wynik w innych zasobach

– nie idź w swoich studiach na skróty, ponieważ ta droga może być ślepą uliczką

„Polityka postępowania wobec generatorów treści” to formalny dokument, opisujący uczelniane zasady stosowania generatorów treści. Zawiera on również procedury, mające zastosowanie przy wykorzystywaniu generatorów treści w procesie dydaktycznym. Z kolei na szkoleniach ukazujemy praktyczne zastosowanie generatorów treści oraz wskazujemy na możliwe zagrożenia i nieścisłości. Wreszcie poradniki skierowane oddzielnie dla studentów oraz dla wykładowców zawierają zebraną w przystępny i zwięzły sposób informację o zasadach oraz szereg porad praktycznych.

Generatory treści to względnie nowa technologia, która przeżywa obecnie dynamiczny rozwój. Jako uczelnia wplatamy nowoczesne rozwiązania do procesu dydaktycznego. Jest to sytuacja analogiczna do budowy portu w Gdyni przez patrona naszej uczelni, Eugeniusza Kwiatkowskiego: wykonuje się działania pionierskie, lecz niezbędne. Jesteśmy przekonani, że nasze działania z zakresu „sztucznej inteligencji” w przyszłości zaowocują przejrzystym procesem dydaktycznym oraz świadomym wykorzystywaniem nowych technologii przez studentów – mówi Maciej Zborowski, dyrektor Działu Jakości Kształcenia WSAiB.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w poniższym Poradniku:

Poradnik-Student-a-sztuczna-inteligencja-WSAiBPobierz