Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach promujących i wspierających przedsiębiorczość w naszym regionie. 14 kwietnia nasza Uczelnia wzięła udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości – IDG zorganizowanym przez PUP w Lęborku.

Przedstawiciele WSAiB czynnie włączyli się w organizację przedsięwzięcia. Uczestnicy Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG, odbywającego się w lęborskiej siedzibie Domu Technika, mieli okazję wysłuchać prelekcji wykładowcy WSAiB dr Agnieszki Sałek-Imińskiej pt. „Ekologiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości”.

Z kolei studentka kierunku Zarządzanie Iwona Fidor podzieliła się cennymi doświadczeniami na temat zakładania działalności gospodarczej, opowiedziała, jak tworzyła swój biznes, udzieliła wielu praktycznych rad osobom stawiającym pierwsze kroki jako przedsiębiorcy.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko naszej Uczelni. Referent Akademickiego Biura Karier WSAiB Ewelina Niestrawska-Mazur nie tylko prezentowała ofertę edukacyjną, ale także opowiadała o prężnej współpracy naszej Uczelni z pomorskimi firmami i instytucjami oraz  oferowanych praktykach zawodowych, a także o wsparciu, jakie otrzymują nasi słuchacze wchodząc na rynek pracy.

Podczas spotkania dr Cezary Tatarczuk, Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSAiB w Lęborku otrzymał podziękowanie od Starosty Lęborskiego Pana Wiktora Tyburskiego oraz Dyrektor PUP w Lęborku Pani Wandy Koniecznej za wkład w rozwój Powiatu Lęborskiego, promocję samozatrudnienia oraz rozwój mikroprzedsiębiorstw.