PRAKTYKI DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SĄDZIE APELACYJNYM

Opublikowano: 22.11.2013

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego 22 listopada 2013 r. zawarła porozumienie z p. Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Anną Skupną o uruchomieniu programu praktyk dla studentów.

Podpisanie umowy o współpracy umożliwi najlepszym studentom V roku kierunku Prawo na odbycie trzytygodniowych praktyk w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w Wydziałach Cywilnym, Karnym lub Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W ramach porozumienia podpisanego przez p. Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Annę Skupną i Rektora WSAiB prof. Jerzego Młynarczyka, każdego roku w praktykach będzie mogło uczestniczyć trzech studentów, którzy spełnią określone warunki:

Studenci, którzy otrzymają możliwość odbycia praktyki będą mogli uczestniczyć w pracach Sądu na zasadzie shadow workingu. P. Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Anna Skupna zwraca uwagę na szereg korzyści:

Poprzez praktyki w Sądzie Apelacyjnym studenci będą mieli możliwość pracy nad źródłami prawa, zapoznawać się z aktami sądowymi i uczyć się podejmowania decyzji, a także formułować orzeczenia sądowe i uzasadnienia. Na każdym etapie praktyki studenci będą mieli zapewnioną merytoryczną opiekę pracowników Sądu.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w praktykach proszeni są o kontakt z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji dr. Piotrem Lewandowskim.