PRAKTYKI I WOLONTARIAT DLA STUDENTÓW PRAWA

Opublikowano: 13.04.2015

Studenci IV i V roku Prawa WSAiB mają możliwość odbycia praktyk absolwenckich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Skierowanie na praktykę wydaje Akademickie Biuro Karier.

Studenci IV i V roku prawa, na podstawie porozumienia pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku a Uczelnią im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, mogą odbyć dodatkowe praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym. Praktyka absolwencka skierowana jest do studentów, którzy za ostatnie dwa lata nauki osiągnęli średnią ocen co najmniej 4.00 (średnia za każdy rok liczona jest oddzielnie).

 

Studenci zainteresowani zdobyciem dodatkowego doświadczenia zawodowego mogą również aplikować do pracy w ramach wolontariatu w Sądzie Rejonowym w Sopocie, w wydziałach: Wydział I Cywilny, Wydział II Karny, Wydział III Rodzinny i Nieletnich oraz Oddział Administracyjno-Finansowy.

 

Zgłoszenia na praktykę przyjmuje Akademickie Biuro Karier WSAiB od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w pokoju 134 na I piętrze.

Więcej informacji pod numerem tel. (58) 660 74 28 lub pisząc na adres abk@wsaib.pl