PRAWO NA WSAIB NAJLEPSZE NA POMORZU I 3 W KRAJU – RANKING DGP

Fot. Wojtek Górski/DGP; PRAWO NA WSAIB NAJLEPSZE NA POMORZU I 3 W KRAJU - RANKING DGP

Laureaci rankingu uczelni niepublicznych 2019 r.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni utrzymała pozycję najlepszej na Pomorzu i awansowała na 3 miejsce w Polsce w prestiżowym Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej.

Ranking Wydziałów Prawa „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się po raz trzynasty. Kolejny rok z rzędu awansowaliśmy w rankingu uczelni niepublicznych zajmując 3 pozycję w kraju (wyprzedziły nas tylko szkoły wyższe z Warszawy). Na Pomorzu nie mamy konkurencji. Dzierżymy również palmę pierwszeństwa wśród uczelni w Polsce północnej. Specjaliści z redakcji DGP wysoko ocenili wymogi i jakość absolwentów WSAiB oraz jakość i siłę kształcenia, a także kadrę. Kryteriów oceny było w sumie aż 42.

– Awans na podium to zasługa poprzedniego dziekana, dr. Piotra Lewandowskiego, wszystkich wykładowców kierunku Prawo oraz studentów aktywnych w Studenckiej Poradni Prawa WSAiB oraz Studenckim Klastrze Morsko-Kosmicznym: To ich sukces i im należą się gratulacje – mówi dr Paweł Chyc, Dziekan Wydzialu Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Studenci Prawa w WSAiB są kształceni praktycznie – w każdym semestrze obowiązkowo uczestniczą w rozprawach w różnych sądach, biorą także udział w nowatorskim programie proseminariów „Rozprawy uczelniane”. Aranżowane są procesy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej na terenie Uczelni. Odbywają się zajęcia z Medycyny sądowej w prosektorium oraz w Laboratorium techniki i taktyki kryminalistycznej. W roku akademickim 2018/2019 wymiar praktyki studenckiej na kierunku Prawo wynosił trzy miesiące (nie mniej niż 480 godzin). Z tego 240 godzin przeznaczone było na praktykę sądową i 240 godzin na prokuratorską lub kancelaryjną.

Jednolite studia na kierunku Prawo w WSAiB trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Upoważnia on do świadczenia usług doradztwa prawnego, reprezentowania firm i osób prywatnych w sądach oraz pracy na stanowiskach wymagających kompleksowej wiedzy prawnej (m.in. w działach: handlowych, kontroli jakości, sprzedaży, HR, i innych), przede wszystkim jednak umożliwia podejście do egzaminu na aplikacje, co otwiera drogę do takich zawodów jak: sędzia, prokurator, radca prawny, notariusz, czy adwokat. Elementem wyróżniającym naszych absolwentów jest wysoka zdawalność na aplikacje.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oprócz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo (sprawdź), prowadzi Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne I i II stopnia oraz Seminarium Doktorskie dla Prawników. Nowością(!) są Mediacje Rodzinne, zarówno jako specjalność na kierunku Prawo, jak i w formie studiów podyplomowych (sprawdź).