PRAWO RODZINNE – KONKURS NA WYSTĄPIENIE NA KONFERENCJI

Opublikowano: 19.07.2021

PRAWO RODZINNE - KONKURS NA WYSTĄPIENIE NA KONFERENCJI

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku ma przyjemność zaprosić aplikantów, studentów oraz doktorantów zainteresowanych tematyką prawa rodzinnego do uczestnictwa w Konkursie na wystąpienie w panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów podczas VI KONFERENCJI NAUKOWEJ POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU „PRAWO RODZINNE”.

Konferencja odbędzie się dnia 18 listopada 2021 roku w Wyższej Szkole Administracji  i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Patronaty honorowe nad Konferencją objęli m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Gdańska, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.

Regulamin udziału w Konkursie na wystąpienie dostępny jest na stronie http://www.adwokatura.gdansk.pl/upload/files/konferencja/2021/regulamin_konkursu_dla_apl_stud_i_dokt_-_2021.doc

UCZESTNICTWO CZYNNE

Aplikanci, studenci i doktoranci zainteresowani wystąpieniem z referatem podczas Konferencji proszeni się o przygotowanie abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie PDF wraz z kartą zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com, w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Konferencji: www.adwokatura.gdansk.pl, do dnia 15 października 2021 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

Zwycięzcy Konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas Konferencji w charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego dnia 18 listopada 2021 roku. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut.

UCZESTNICTWO BIERNE

Aplikantów, studentów i doktorantów zainteresowanych uczestnictwem biernym w Panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów Konferencji zapraszamy dnia 18 listopada 2021 roku do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni do sali nr 126 (mała aula, I piętro).

Więcej informacji na temat Konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.adwokatura.gdansk.pl