PREZENTACJA WSPÓŁCZESNEJ BRONI PALNEJ

Opublikowano: 04.01.2018

PREZENTACJA WSPÓŁCZESNEJ BRONI PALNEJ

Koło Naukowe „Bezpiecznik” zaprasza na spotkanie otwarte „Prezentacja współczesnej broni palnej”, które odbędzie się 9 stycznia 2018 r. w godz. 16.00 – 17.00 w WSAiB w Gdyni. Spotkanie poprowadzi mgr inż. Cezariusz Stolarczyk, wykładowca i b. żołnierz Wojsk Powietrznodesantowych w Krakowie.

Podczas wykładu uczestnicy poznają różne rodzaje broni oraz sposoby obchodzenia się z nią, będą mieć również szansę na fizyczne zapoznanie się z konkretnymi egzemplarzami broni.

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpiecznik” organizuje spotkania z ekspertami ds. bezpieczeństwa, uczestniczy w szkoleniach antyterrorystycznych oraz obozach strzeleckich. Wszystkich zainteresowanych zaangażowaniem się w działalność koła zapraszamy do kontaktu po spotkaniu.