PRZYSZŁOŚĆ OCZAMI STUDENTÓW PRAWA – WYNIKI ANKIETY

  Jak studenci prawa w WSAiB widzą swoją przyszłość? Zapytaliśmy o to studentów I i IV roku. Zapraszamy do zapoznania się w wynikami ankiety oraz infografiką.

 Jak studenci prawa widzą swoją przyszłość? Na pewno nie można powiedzieć, że ich postawa jest roszczeniowa – pomimo wysokich oczekiwań liczą się z warunkami stawianymi przez rynek pracy, gotowi są też do poświęceń. Z ankiety przeprowadzonej wśród studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wynika, że 4 na 5 przyszłych prawników gotowych jest pracować w większym stresie, gdyby wiązało się to z większymi zarobkami. Tak deklaruje 96% studentów pierwszego roku i 85% czwartego. Zdaniem Ewy Olszówki – doradcy zawodowego, wynikać to może zarówno z ambicji, ale również pozytywnego postrzegania stresu:

 

„Studenci pierwszego i czwartego roku są zgodni, że stres pomaga zmobilizować organizm. Pozytywny stres – zwany eustresem, może motywować i dopingować, a przez to mieć większe możliwości zdobycia wyższego wynagrodzenia”.

 

Studenci prawa nie liczą jednak na wysokie zarobki, co nie znaczy, że nie chcieliby dużo zarabiać. Im bliżej końca studiów, tym ich oczekiwania są mniejsze. Na pytanie „Ile chciałbyś miesięcznie zarabiać w swojej pierwszej pracy?” 76% studentów pierwszego roku podało kwoty powyżej 3,5 tys. zł netto, jednak te same oczekiwania zadeklarowało już tylko 36% studentów czwartego roku. Gdy adeptów prawa zapytano następnie, nie o to ile chcą, ale ile będą zarabiać, okazało się, że tylko co trzeci student pierwszego roku (36%) i co dwudziesty czwartego (6%), wierzy w to, że pierwszy pracodawca spełni jego oczekiwania.

 

„Student I roku to z reguły osoba 19,20-letnia, wkraczająca w świat dojrzałości moralno-społecznej, nastawiona na zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających odnosić w przyszłości sukcesy zawodowe i osobiste w zmieniających się warunkach na rynku pracy. Dziewiętnastolatek nie interesuje się zmianami zachodzącymi na rynku pracy, nie zna współczesnych realiów płacowych, stąd jego oczekiwania w zakresie wynagrodzeń są zdecydowanie wyższe niż studenta IV roku kończącego studia, podejmującego próby znalezienia zatrudnienia w obszarze zawodowym zgodnym z kierunkiem kształcenia. Student IV roku, stojący przed podjęciem zatrudnienia wie, jak się rozwija i kształtuje współczesny rynek pracy, zna oczekiwania pracodawców i oferowane przez nich wynagrodzenie – średnia krajowa w marcu 2013 wynosiła 3832,8 zł brutto (ok. 2730 zł netto) aż 64% studentów IV roku podało kwotę niższą niż 3500 zł (netto)”.

 

Infografika Przyszosc oczami studentow prawa

 

Z ankiety wynika również, że młodsze pokolenie adeptów prawa, chętniej niż ich starsi koledzy, zdecydowałoby się na pracę w charakterze prawnika korporacyjnego. Nie wliczając prowadzenia własnej działalności, o karierze poza sądem myśli zaledwie co dziesiąty student czwartego roku (9% ), ale już co trzeci zaczynający studiować prawo (36%).

Zdaniem dr hab. Wojciecha Lamentowicza, wykładowcy WSAiB, może to wynikać z coraz większej roli prawników w procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

 

„Gospodarka i organizacje gospodarcze potrzebują wielu specjalistów, którzy znają się na prawie. Nawet gdyby nie uzyskali pełnych uprawnień, tzn. staną się magistrami prawa, ale nie ukończą aplikacji prawniczych, to i tak bardzo się przydadzą, bo dzisiaj wszystko się umiędzynarodawia, a umiędzynarodowienie dokonuje się poprzez prawo. Ktoś kto nie ma kompetencji prawnej a chce, aby jego firma działała na wielu rynkach naraża się na to, że będzie robił błędy. Jeżeli ma w swojej firmie ludzi, którzy są kompetentni w tej dziedzinie, to oczywiście będzie mógł ich uniknąć, a należy pamiętać, że za błędy zazwyczaj się płaci finansowo i prestiżowo”.

 

Ankietę przeprowadzono wśród studentów prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W badaniu wzięło udział 60 studentów.