„RZECZPOSPOLITA” – WSAIB NAJLEPSZA NA POMORZU

W III edycji Rankingu wydziałów prawa „Rzeczpospolitej” nasza Uczelnia uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnię na Pomorzu. Zajęliśmy też 2 miejsce w rankingu ogólnopolskim w kategorii najlepsza współpraca z zagranicą (uczelnie niepubliczne).

„Ranking kolejny raz pokazuje też, że niepubliczne szkoły są coraz mocniejsze i skuteczniej rywalizują z publicznymi” – z dumą możemy się pochwalić, że cytowany fragment komentarza do tegorocznego Rankingu wydziałów prawa odnosi się również do naszej Uczelni.

Wysoka pozycja jaką zajęła Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni potwierdza rolę naszej Uczelni jako lidera na rynku usług edukacyjnych. W zestawieniu ogólnym Wydział Prawa i Administracji WSAiB znalazł się na 1 miejscu wśród wszystkich niepublicznych uczelni na Pomorzu.

Równie dobrze wypadamy w raporcie oceniającym jakość kształcenia – nasza Uczelnia znalazła się na wysokim, 4 miejscu, wśród wszystkich niepublicznych uczelni w Polsce. Od podium dzieliło nas raptem 0,3 punktu.

Jeszcze wyżej „Rzeczpospolita” oceniła potencjał naszej współpracy zagranicznej – w tym zestawieniu uplasowaliśmy się na 2 pozycji w skali kraju wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

W Rankingu wydziałów prawa oceniany był potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpraca z zagranicą. „Rzeczpospolita” brała pod uwagę m.in.: ocenę osiągnięć naukowych, rozwój kadry dydaktycznej, uprawnienia habilitacyjne, zdawalność na aplikacje, praktykę zawodową, ocenę wyróżniającą PKA, wykładowców zawodowców czy publikacje w języku obcym.

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi obecnie rekrutację na studia prawnicze na rok akademicki 2014/2015. W ofercie studiów znajdują się:

studia I stopnia – licencjackie
studia II stopnia – magisterskie
5-letnie jednolite studia magisterskie
seminarium doktorskie

Serdecznie zapraszamy!