RANKING GAZETA PRAWNA 2017

RANKING GAZETA PRAWNA 2017

W najnowszym wydaniu Gazety Prawnej opublikowano XI Ranking Wydziałów Prawa, w którym zajęliśmy pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych na Pomorzu!

WSAiB w Gdyni ponownie utrzymała pozycję lidera w Polsce północnej. Wydział Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od wielu lat zajmuje wysokie pozycje w rankingach, w których uznaje się wysoki poziom nauczania, profesjonalną kadrę oraz praktyczny wymiar zajęć.

Studia prawnicze są jednym z najchętniej wybieranych kierunków WSAiB. Uczelni im. E. Kwiatkowskiego kompleksowo przygotowuje studentów do wykonywania zawodów prawniczych. Poza pięcioletnimi jednolitymi studiami magisterskimi w swojej ofercie posiada również Prawnicze Seminarium Doktorskie oraz ofertę kursów na aplikacje prawnicze. Na terenie Uczelni funkcjonuje również Studencka Poradnia Prawna, która udziela porad potrzebującym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Sądzie Rejonowym w Gdyni.