REKRUTACJA NA STUDIA W WSAIB 2016/2017

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni rozpoczyna nabór na studia w roku akademickim 2016/2017. Gdyńska uczelnia wyróżnia się dbałością o praktyczny charakter studiów. Studenci otrzymują nie tylko olbrzymią dawkę wiedzy, ale także konkretne umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej i karierze.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi studia na kierunkach Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie oraz Management. Wszystkie kierunki posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest najdłużej działającą na Pomorzu uczelnią prywatną, od wielu lat prowadzi studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, a także seminarium doktorskie.

 

W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dużym zainteresowaniem cieszą studia, które mają praktyczny charakter. W roku akademickim 2016/2017 WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wprowadza do oferty kilka nowych specjalności.

Obrona Terytorialna Kraju to nowość na studiach I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne . Podstawą tych studiów jest praktyka. Nasi Studenci będą odbywali szkolenia w te­renie: na poligonie i na strzelnicy, nauczą się umiejętności związanych z obronnością kraju, poznają za­gadnienia z zakresu wsparcia i zabezpieczenia wojska. Ich wykładowcami będą praktycy posiadający staż pracy w wojsku i innych służbach mundurowych.

Kolejna nowość na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia II stopnia to Cyberprzestępczość. Studenci otrzymają specja­listyczną wiedzę z zakresu cyberprzestępczości, jej miejsca w hierarchii zagrożeń bezpieczeństwa międzynaro­dowego, sposobów jej zapobiegania i zwalczania. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach analitycznych i badawczych, w służbach zwalczających tę formę przestępczości, w administracji państwowej, w banko­wości, w organach wymiaru sprawiedliwości oraz w podmiotach gospodarczych zajmujących się branżą IT.

Współcześnie biznes dostosowuje się do gospodarki cyfrowej, w ramach której prowadzi się coraz więcej działań sprzedażowych z wykorzystaniem Internetu i mediów elektronicznych. Dlatego Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wprowadza studia e-Biznes (I stopień). Studia zapewniają praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania biznesem internetowym, wdrażania technologii informatycznych w biznesie. Umiejętności są przydatne w firmach internetowych i konsultingowych, międzynarodowych korporacjach.

Celem specjalności Analityk Biznesu (studia II stopnia) jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowujących analizy na potrzeby biznesu. Specjalność oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Absolwenci będą przy­gotowani do pełnienia stanowisk samodzielnych specjalistów/analityków, pracy w firmach konsultingowych i w funduszach inwestycyjnych.

Nowością jest specjalność Informatyka (studia I i II stopnia). One są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu IT. Połączenie umie­jętności informatycznych i wiedzy z zakresu biznesu jest cenione na rynku pracy. Studenci otrzymują wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych, administrowania bazami danych i analizy danych na potrzeby firmy. Student zdobędzie także praktyczne umiejętności obsługi programów kompute­rowych. Absolwent może podjąć zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich w firmach informatycznych oraz przedsiębiorstwach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wprowadza w nadchodzącym roku akademickim liczne nowości na studiach podyplomowych są to:
HR Business Partner,.

Aby zapewnić praktyczny charakter kształcenia wszystkie kierunki studiów podyplomowych realizowane są we współpracy z biznesem i przedsiębiorcami. Kadrę stanowią wysokiej klasy profesjonaliści aktywni w życiu gospodarczym.

 

Rekrutacja na studia

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przygotowała w roku akademickim 2016/2017 ponad 1500 miejsc na studiach. Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 trwa od 14 marca do 1 października 2016 r. Na każdym kierunku obowiązują limity przyjęć, Kandydaci przyjmowani są wg kolejności zgłoszeń.  Maturzystów zachęcamy, aby jak najszybciej rezerwowali miejsce na wybranych kierunkach studiów, wypełniając formularz zgłoszeniowy w Internetowym Rejestrze Kandydatów dostępnym na stronie.

Jakość kształcenia potwierdzona przez PKA

Jakość nauczania oraz standardy kształcenia studiów realizowanych przez WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) otrzymując ocenę bardzo dobrą: http://www.pka.edu.pl/

Zasady rekrutacji

* Osoby, które zapiszą się na studia mogą skorzystać ze zniżki na wpisowe.

* Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

* Aby zostać Studentem należy na stronie  wypełnić formularz zgłoszeniowy na studia oraz dostarczyć dokumenty do Biura Rekrutacji.

 

Informacje i zgłoszenia:

Studia licencjackie i magisterskie: Biuro Rekrutacji WSAiB, Gdynia ul. Kielecka 7, e-mail: rekrutacja@wsaib.pl, tel. 58 660 74 10

Studia podyplomowe: Dział Studiów Podyplomowych, tel. 58 660 74 28