RETIRED BUT NOT TIRED – WSAiB NA SPOTKANIU W LIVERPOOLU

Przedstawiciele WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni – dr Piotr Lewandowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz mgr Anna Kaźmierska koordynatorka Akademii Każdego Wieku  – uczestniczyli w spotkaniu partnerów międzynarodowego projektu REBOOT – Retired but not tired, które 17-18 września 2012 r. odbyło się w Liverpoolu.

Projekt realizowany jest w ramach programu GRUNDTVIG Lifelong Learning Programme. Ma on na celu zapoznanie się z sytuacją osób starszych w różnych krajach w aspekcie aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej, a także przekazanie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami.

Oprócz przedstawicieli Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w spotkaniu brali udział partnerzy projektu z Anglii, Belgii, Włoch oraz Turcji. Było to pierwsze spotkanie. Projekt będzie realizowany do 2014 roku. W ramach projektu planowane są także wizyty słuchaczy Akademii Każdego Wieku w krajach partnerskich.