SEMINARIUM BOLOŃSKIE

W poniedziałek 21 lutego 2011 r. o godz. 10:00 w Uczelni odbyło się seminarium bolońskie pod tytułem „Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – nowe wyzwania dla polskich uczelni.

Seminarium zostało zorganizowane wspólnie przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a poprowadzili je Eksperci Bolońscy powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.