SEMINARIUM DLA STUDENTÓW: RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W GOSPODARCE

We wtorek, 24 kwietnia 2012 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbyło się seminarium eksperckie „Równość szans kobiet i mężczyzn w gospodarce” skierowane do studentów naszej Uczelni. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy” i obejmowało następujące zagadnienia:

– „Ekonomia równości: teoria i praktyka”- dr Ewa Rumińska-Zimny, SGH, ekspert ONZ

– „Płeć w badaniach statystycznych” – prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański

– „Równość szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu” – dr Joanna Unterschuetz, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Celem projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy” jest promowanie prorodzinnych zmian w Kodeksie pracy oraz wskazanie możliwych sposobów ich wdrażania, a także upowszechnianie dobrych praktyk wprowadzania polityki równości płci na rynku pracy mających na celu zwiększenie udziału kobiet wśród osób aktywnych zawodowo.

Zadaniem seminarium organizowanego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni było upowszechnienie wśród studentów zagadnienia polityki równych szans wraz z korzyściami wynikającym z promowania równości płci.

pdf Program seminarium Rownosc szans kobiet i mezczyzn w gospodarce