SŁOWO REKTORA – POGRZEB Ś.P. PREZYDENTA PAWŁA ADAMOWICZA

Opublikowano: 16.01.2019

SŁOWO REKTORA - POGRZEB Ś.P. PREZYDENTA PAWŁA ADAMOWICZA

Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele akademiccy i studenci,

W najbliższą sobotę 19 stycznia br. wyznaczono datę uroczystości pogrzebowych Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Czas żałoby w naszej pomorskiej ojczyźnie już trwa, a w sobotę obejmie również całą Polskę. Ufam, że wszyscy zjednoczymy się myślami w tym smutnym dniu o wspaniałym dziele tego niezwykłego Człowieka i będziemy razem z Mieszkańcami Gdańska łączyć się w nadziei na spełnienie testamentu tolerancji i misji służby publicznej.

Łącząc się w bólu z rodziną Prezydenta Pawła Adamowicza zamieściliśmy w „Dzienniku Bałtyckim” kondolencje, na naszej stronie internetowej oraz fb informację o tym tragicznym wydarzeniu.

Po konsultacji z założycielem Uczelni oraz Senatem WSAiB Gdynia zdecydowałem, aby w dniu pogrzebu Prezydenta Pawła Adamowicza nie ogłaszać w naszej Uczelni dnia rektorskiego, wolnego od zajęć. Powodem takiej decyzji jest troska o prawidłowy przebieg ostatnich w semestrze zimowym wykładów i ćwiczeń, a często i zaliczeń mających wpływ na osiągnięcia studentów i ich semestralne oceny.

Szanując jednak wolę tych studentów, którzy zechcą wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych, proszę nauczycieli o wyrozumiałość i usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach i kolokwiach tych, którzy zdecydują się na wyjazd do Gdańska, tak aby w atmosferze zrozumienia wyjątkowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, umożliwić wszystkim równe szanse pomyślnego rozliczenia semestru.

Rektor dr Tomasz Białas