SPOTKANIA ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Trwają spotkania organizacyjne dla studentów I roku. Podczas nich wręczone są legitymacje studenckie oraz plany zajęć, a studenci składają ślubowanie.

W spotkaniach uczestniczą  Dziekani, którzy prezentują uczelnię.

pdfHarmonogram_spotkan_organizacyjnych.pdf