STUDENCI LOGISTYKI Z WIZYTĄ W PORCIE GDAŃSK

20 października 2015 r. studenci uczestniczyli w wizycie studyjnej w Porcie Gdańsk w ramach zajęć na kierunku Logistyka.

Wizyta w Porcie Gdańsk rozpoczęła się od spotkania z pracownikami portu, którzy opowiadali o zasobach, kierunkach rozwoju i potencjale portu. W dalszej kolejności studenci udali się na zwiedzanie portu, podczas którego mieli okazję zobaczyć jak wyglądają i czym charakteryzują się poszczególne nabrzeża, a także w jaki sposób odbywa się przeładunek towarów oraz proces magazynowania.

Podsumowaniem wizyty był film przygotowany we współpracy ze studentami pod okiem opiekuna merytorycznego, dr. inż. Marcina Zięciny, wykładowcy WSAiB.

Wizytę studyjną przygotowało Akademickie Biuro Karier WSAiB.