07.11.2013

STUDENCI WSAIB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W ROZPRAWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO – ZAPISY TRWAJĄ

Parlament Studentów WSAiB 13 listopada 2013 r. organizuje wyjazd na rozprawę Trybunału Konstytucyjnego. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 8 listopada, decyduje kolejność zgłoszeń. Połowę kosztów przejazdów pokrywa Parlament.

W ramach wyjazdu przewidziany jest udział w roli obserwatora podczas rozprawy dotyczącej pytania o dostęp do informacji publicznej. W wizycie może wziąć udział każdy student WSAiB. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje praktyczne:

Wokanda:

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej rozumianego w ten sposób, że kwalifikuje dane, które stanowiły jeden z elementów procesu związanego ze skorzystaniem z prerogatyw prezydenckich dotyczących podpisania ustawy, odmowy jej podpisania lub skierowania ustawy w trybie kontroli uprzedniej do Trybunału Konstytucyjnego, jako informacje publiczne podlegające udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie informacji publicznej z art. 144 ust. 3 pkt 6 i pkt 9 w związku z art. 122 ust. 1-5 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Zbigniew Cieślak.