Praktyki studenckie

W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Obowiązek ten dotyczy zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Wymiar godzin oraz termin odbycia praktyki zawodowej mogą się różnić zależnie od wybranego kierunku studiów. Szczegółowe informacje o warunkach odbycia dostępne są w sekcjach dedykowanym poszczególnym kierunkom studiów.

praktyki

 

 

Jak odbyć praktykę zawodową? Informacje praktyczne

Studenci WSAiB mają 3 możliwości zorganizowania praktyki zawodowej:

1. Student wybiera firmę z listy firm, które podpisały umowę o praktyki z Uczelnią

Akademickie Biuro Karier posiada bogatą bazę firm i instytucji, w których można odbyć praktykę. Z tej listy Student wybiera odpowiadającą mu firmę, kontaktuje się z nią i umawia termin praktyk. Na adres abk@wsaib.pl przesyła prośbę o przygotowanie skierowania. W treści maila należy podać: dokładna nazwę firmy, adres, dokładny termin praktyk oraz dane Studenta: imię i nazwisko, rok i kierunek, nr albumu.

Akademickie Biuro Karier na tej podstawie przygotuje skierowanie oraz przekazuje je do podpisu odpowiedniemu Dziekanowi. Student odbiera skierowanie z Dziekanatu wcześniej wykupuje ubezpieczenie NNW na czas praktyk i przesyła jego skan na adres abk@wsaib.pl, następnie drukuje dziennik praktyk i udaje się na praktykę w uzgodnionym terminie.

2. Student sam wybiera sobie firmę, a Uczelnia nie ma podpisanej umowy z firmą wybraną przez Studenta

Student kontaktuje się z wybraną przez siebie firmą i ustala termin praktyk. Na adres abk@wsaib.pl przesyła prośbę o przygotowanie dokumentów.
W treści maila należy podać: dokładna nazwę firmy, adres, nazwisko osoby, która podpisze umowę, dokładny termin praktyk; oraz dane Studenta: imię i nazwisko, rok i kierunek, nr albumu.

Akademickie Biuro Karier na tej podstawie przygotuje dokumenty: umowę i skierowanie oraz przekaże je do podpisu odpowiedniemu Dziekanowi. Student odbiera podpisane dokumenty z Dziekanatu, wcześniej wykupuje ubezpieczenie NNW na czas praktyk i przesyła jego skan na adres abk@wsaib.pl, następnie drukuje dziennik praktyk i kieruje się na praktyki w uzgodnionym terminie.

3. Praca zawodowa i zakres wykonywanych obowiązków pokrywa się z programem praktyk na danym kierunku studiów

W sytuacji, gdy zakres obowiązków pokrywa się z programem praktyk na danym kierunku Student drukuje dziennik praktyk, Pracodawca dokładnie go wypełnia, następnie Student składa dziennik w Dziekanacie.

Potrzebne dokumenty

  • dziennik praktyk (wypełniony należy złożyć w Dziekanacie do 5 października)*
  • ubezpieczenie NNW na czas praktyk**
  • skierowanie na praktykę
  • umowa o praktykę (opcjonalnie)

*Dziennik praktyk, jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk przez studenta i stanowi podstawę do jej zaliczenia. Każdy ze studentów powinien pobrać dziennik praktyk odpowiadający wybranemu kierunkowi studiów.

**Ubezpieczenie należy wykupić w wybranej przez studenta firmie ubezpieczeniowej. Do ABK należy dostarczyć kopię umowy podpisanej z ubezpieczycielem.

 

Pliki do pobrania

Regulamin praktyk - Wydział Zarządzania

Regulaminy praktyk dla studentów rekrutowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

Regulamin praktyk - Wydział Prawa i Administracji

Regulaminy praktyk dla studentów rekrutowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

Regulamin praktyk - Filia w Lęborku

Regulaminy praktyk dla studentów rekrutowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

Dziennik praktyk - kierunek Zarządzanie

Dziennik praktyk dla studentów

Dziennik praktyk - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Dziennik praktyk dla studentów

Dziennik praktyk - kierunek Finanse i Rachunkowość

Dziennik praktyk dla studentów

Dziennik praktyk - kierunek Logistyka

Dziennik praktyk dla studentów

Dziennik praktyk - kierunek Prawo

Dziennik praktyk dla studentów

Dziennik praktyk - kierunek Administracja

Dziennik praktyk dla studentów

Dziennik praktyk - Zarządzanie - Filia w Lęborku

Dziennik praktyk dla studentów

Dziennik praktyk - Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Filia w Lęborku

Dziennik praktyk dla studentów

Regulamin praktyk - Wydział Zarządzania

Regulaminy praktyk dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2019/2020.

Student internship record professional for Management and Global Logistics

Record Professional Student Internship

Regulamin praktyk - Filia w Lęborku

Regulaminy praktyk dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2019/2020.

Regulamin praktyk - Wydział Prawa i Administracji

Regulaminy praktyk dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie Dziekana WPiA ws. praktyk wraz z dzienniczkami

Dotyczy studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2021.

Podanie o przesunięcie terminu zaliczenia praktyk