Wydawnictwo

Wydawnictwo WSAiB publikuje dorobek naukowy kadry dydaktycznej Uczelni, słuchaczy studiów doktoranckich oraz osób współpracujących: wykładowców uczelni partnerskich, uczestników konferencji. Dzięki wymianie publikacji z kilkudziesięcioma szkołami wyższymi z całej Polski książki wydane nakładem Wydawnictwa WSAiB trafiają do większości ośrodków naukowych o profilu zbliżonym do Uczelni Kwiatkowskiego. WSAiB, jako uczestnik programu e-Publikacje Nauki Polskiej, umieszcza je również w elektronicznej bazie tego programu. Monografie (w wersji elektronicznej) dystrybuowane są także poprzez AZYMUT – największą w Polsce hurtownię, w której zaopatruje się większość księgarń i ogromna liczba bibliotek.

Wydawnictwo przyjmuje prace dotychczas niepublikowane, oryginalne, stanowiące osobisty dorobek naukowy nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni.

Każdy Autor może w danym Zeszycie Naukowym zamieścić tylko jeden artykuł opracowany samodzielnie i jeden artykuł jako współautor. Autor otrzymuje egzemplarze autorskie w liczbie określonej w umowie.

Do pobrania: