Parlament

Parlament Studentów WSAiB jest jedynym organem reprezentującym ogół studentów Uczelni Kwiatkowskiego. Zarząd, w osobach Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej oraz Sekretarz reprezentuje studentów w Senacie Uczelni. Parlament powołuje studentów do gremiów uczelnianych takich jak komisja stypendialna oraz komisja ds. doskonalenia jakości kształcenia. Parlament Studentów zajmuje się również planowaniem budżetu uczelnianego na cele studenckie, w tym również działalność kół naukowych. Członkowie Parlamentu Studentów prowadzą również szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta, organizują wydarzenia kulturalne i integracyjne dla społeczności akademickiej oraz promują działalność studentów uczelni.

Parlament Studentów WSAiB należy do Forum Uczelni Niepublicznych oraz do Porozumienia Trójmiejskich Uczelni Niepublicznych.

Rzecznik Praw Studenta wybrany spośród członków Parlamentu Studentów WSAiB jest organem doradczym oraz reprezentującym studentów w sytuacji łamania ich praw.

Kontakt
E. parlamentwsaib@gmail.com

Parlament studentów