STUDIA DLA LUDZI AKTYWNYCH

Opublikowano: 15.06.2020

Studia on-line kolejną nowością w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Przeznaczone są one dla osób aktywnych, chcących rozwijać swoje umiejętności oraz pogłębiać wiedzę w wybranym przez siebie czasie i miejscu.

WSAiB Gdynia od momentu powstania jest nowoczesną i innowacyjną uczelnią. W dewizie ma wyznaczanie standardów, a nie dorównywanie im. Dlatego powstał program nauczania on-line. Oferta obejmuje studia licencjackie i magisterskie w trybie zdalnym na 6 kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Global Logistics, Logistyka, Management oraz Zarządzanie.

Studia on-line przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, dzielących czas między obowiązki rodzinne, zawodowe, albo działalność społeczną, rozwijających się na wielu polach, czy też pracujących w rozjazdach lub rezydujących za granicą.

Podczas studiów zdalnych zachowane zostaną wszystkie standardy profesjonalnego kształcenia w WSAiB Gdynia. Wiedzę przekazywać będą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym za pośrednictwem multimedialnych, nowoczesnych narzędzi sieciowych oraz platformy e-lerningowej Moodle. Absolwenci studiów zdalnych uzyskają dyplom ukończenia studiów niestacjonarnych, pierwszego lub drugiego stopnia, potwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapisz się już dziś!