SŁUCHACZE MAŁEJ AKADEMII UCZELNI E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI ROZPOCZĘLI ZAJĘCIA

23 października 2011 roku o godz. 15.30 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Małej Akademii Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W spotkaniu uczestniczyło 50 dzieci. Mali słuchacze złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali pierwszy wpis do indeksów. Wykład inauguracyjny „Kto to jest student i dlaczego studia są najpiękniejsze” wygłosił dr Tomasz Białas, prorektor WSAiB.