ŚWIAT ISLAMSKI W RELACJACH MIĘDZYNARODOWYCH – KONFERENCJA / AKTUALIZACJA

ŚWIAT ISLAMSKI W RELACJACH MIĘDZYNARODOWYCH - KONFERENCJA / AKTUALIZACJA

Międzynarodowa konferencja akademicka pt.: „Świat islamski w relacjach międzynarodowych. Prawo – Polityka – Gospodarka – Kultura” odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w dniach 14-15 maja 2020 roku. Współorganizatorami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

————————

AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy Konferencji,

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa w Polsce i na całym świecie, Komitet Organizacyjny konferencji „Islamic World in International Relations: Law-Security-Politics-Economy” w porozumieniu z władzami rektorskimi Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podjął decyzję o odwołaniu naszej konferencji zaplanowanej na 14-15 maja 2020 roku.

Jest nam niezmiernie przykro, że planowane wydarzenie nie dojdzie do skutku, lecz w trosce o bezpieczeństwo, prosimy wszystkich uczestników i zainteresowanych o zrozumienie naszej decyzji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. WSAiB dr hab. Rafał Ożarowski

English version below:

Dear Sirs, Dear Participants of the Conference

Due to expanding coronavirus pandemic in Poland and worldwide, Organising Committee of the “Islamic World in International Relations: Law-Security-Politics-Economy” conference with the consultation of E. Kwiatkowski University of Administration and Business in Gdynia’s authorities has taken hard decision about cancellation of scientific event scheduled on 14-15 May 2020.

We express deep regret about our decision, but acting out of concern of security we ask for understanding all participants and persons declared its interests in our event.

On behalf of Organising Committee

Prof. Rafał Ożarowski

———————–

– Ogólnym celem naszej konferencji akademickiej jest przedstawienie szerokiego zakresu zagadnień w świecie islamskim w dziedzinie prawa, polityki, gospodarki, kultury i społeczeństwa – mówi profesor WSAiB Rafał Ożarowski, organizator. – Najważniejsze cele konferencji to, m.in. dzielenie się informacjami na temat badań i wymiana opinii wśród naukowców i specjalistów specjalizujących się w świecie islamskim; przyczynianie się do dialogu międzykulturowego między społeczeństwami europejskimi i islamskimi; czy też objaśnienie prawnych, ekonomicznych, politycznych oraz społecznych i kulturowych dylematów świata islamskiego. Chcemy również rozszerzyć współpracę akademicką i pozaakademicką instytucji z Polski i Europy o instytucje ze świata islamskiego.

Podczas konferencji omówione zostanie pięć głównych obszarów stosunków międzynarodowych w świecie islamskim:

• Prawo – systemy prawne państw islamskich, dylematy prawa szariatu, zwyczaje prawne w świecie islamskim;
• Polityka – współpraca i konkurencja w regionie (MENA), Azji Środkowej, na Dalekim Wschodzie iw społecznościach muzułmańskich na całym świecie; ideologia i sekciarstwo w świecie islamskim; stosunek poszczególnych krajów do terroryzmu i fundamentalizmu, polityka zagraniczna państw islamskich, wojna w Syrii i jej globalne i regionalne implikacje, demokratyzacja na Bliskim Wschodzie i całym świecie islamskim;
• Gospodarka – współpraca i integracja gospodarcza; dylematy gospodarcze w polityce wewnętrznej państw islamskich i stosunkach międzynarodowych w tym obszarze; rynki finansowe, bankowość i finanse islamskie; możliwości biznesowe; bezpieczeństwo energetyczne i zasoby energetyczne;
• Kultura i społeczeństwo – zwyczaje religijne w polityce, życiu społecznym i rodzinnym, dialog wielokulturowy, dylematy między społecznościami, struktura społeczeństwa i plemienność Muzułmanów, kryzys migracyjny i uchodźczy; znaczenie i miejsce społeczności niemuzułmańskich w społeczeństwie muzułmańskim, mniejszości muzułmańskie w państwach niemuzułmańskich; aspekty demograficzne świata islamskiego, kwestie praw człowieka; aspekty społeczeństwa obywatelskiego, status kobiet w społeczeństwach islamskich.

Komitet naukowy

• Prof. Edward Haliżak – Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych;
• Prof. Andrzej Stelmach – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• Dr Tomasz Białas – Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni;
• Prof. Rafał Ożarowski – WSAiB Gdynia;
• Prof. Luciano Zaccara – Uniwersytet w Katarze;
• Prof. Radosław Fiedler – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• Prof. Ashraf El-Sherif – Amerykański Uniwersytet w Kairze;
• Prof. Wiesław Lizak – Uniwersytet Warszawski;
• Prof. Ahmad Z. Obiedat – Uniwersytet Wake Forest w Karolinie Północnej;
• Prof. Przemysław Osiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• Prof. Radosław Bania – Uniwersytet Łódzki;
• Prof. Adriana Łukaszewicz – Akademia Koźmińskiego w Warszawie;
• Dr Paweł Chyc – WSAiB Gdynia;
• Dr Konrad Pędziwiatr – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
• Dr Hadi Ajili – Uniwersytet Allameh Tabataba’i w Teheranie;
• Dr Muhammad Ilyas Ansari – Uniwersytet Centralnego Pendżabu w Lahore.

Udział w konferencji jest płatny.