SZKOŁA LETNIA W BUKARESZCIE ZAPRASZA

Opublikowano: 06.06.2012

Nasza partnerska uczelnia, The Bucharest Academy of Economic Studies, zaprasza do udziału w szkole letniej. Temat tegorocznej edycji: „Creativity and innovation for the future businesses. Trwa rekrutacja chętnych.

Na zakończenie zajęć każdy student otrzymue 5 punktów ECTS. Najlepszym kandydatom rumuńska uczelnia oferuje stypendium pokrywające całość lub część kosztów. Terminy składania podań: 15i 24 czerwca 2012 r!

Więcej informacji na stronie bsu.ase.ro oraz w Biurze Współpracy Zagranicznej WSAiB, pok. 139, tel. 58 660 74 19