UCZELNIA IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO WPROWADZA REWOLUCYJNE ZMIANY NA KIERUNKU PRAWO

W pomorskich wydaniach prasy – w „Polsce Dzienniku Bałtyckim” oraz w „Gazecie Wyborczej” – 22 lipca ukazały się wywiady z profesorem Jerzym Młynarczykiem, Rektorem WSAiB im. E. Kwiatkowskiego, na temat nowatorskich zmian jakie Uczelnia zamierza wprowadzić na studiach prawniczych. Zapraszamy do lektury!

Na kierunku Prawo prowadzonym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni słuchacze będą mieli więcej zajęć praktycznych, m.in. w sali rozpraw. Metoda kazusowa ma m.in. na celu lepsze przygotowanie studenta kierunku Prawo do pracy w zawodach prawniczych związanych sądownictwem. Studia nie będą się kończyć napisaniem pracy magisterskiej, a trzyczęściowym egzaminem, który będzie się składał m.in. z napisania pisma procesowego i jego zaprezentowania.

Więcej o innowacjach w systemie nauczania na kierunku Prawo opowiada profesor Jerzy Młynarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Życzymy dobrej lektury:

„Polska Dziennik Bałtycki”

„Gazeta Wyborcza”

Przypominamy – trwa jeszcze rekrutacja na kierunku Prawo w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni!

Informacje i zgłoszenia:

Biuro Rekrutacji: Gdynia, ul. Kielecka 7

tel. 58 660 74 32 lub 58 660 74 10,

Gadu-Gadu 19885686,

e-mail rekrutacja@wsaib.pl

Godziny przyjęć w poniedziałki od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.