Konkursy

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni co roku organizuje konkursy dla uczniów szkół średnich, w których główną nagrodą jest indeks WSAiB. Swoich sił można spróbować w następujących dziedzinach: historia, przedsiębiorczość, wiedza o policji, logistyka, Unia Europejska. Rywalizacja podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym etapie uczniowie wypełniają test online za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle. Etap drugi, finałowy – odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

Pytania dotyczące konkursów:

Biuro Rekrutacji Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

tel. (58) 660 74 32, (58) 660 74 10

e-mail: kontakt@wydarzeniawsaib.pl

Biuro czynne jest od pon. do pt. w godzinach 8.00-16.00

Zgłoszenia na konkursy przyjmujemy przez wypełnienie formularza do dnia 15.12.2023

I etap, szkolny – 10.01.2024 r.
Uczniowie za pośrednictwem platformy moodle wypełniają test online

Ogłoszenie wyników testów (wyniki zostaną wysłane na maila opiekuna uczniów) – 06.02.2024 r.

II etap, finałowy – 06.03.2024 r.
Finaliści etapu szkolnego rozwiązują test w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Finał prowadzony jest w dwóch częściach (testowa oraz wykładowa). Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Nagrodą główną jest indeks na wybrany przez zwycięzcę kierunek studiów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

I etap, szkolny – 11.01.2024 r.
Uczniowie za pośrednictwem platformy moodle wypełniają test online

Ogłoszenie wyników testów (wyniki zostaną wysłane na maila opiekuna uczniów) – 06.02.2024 r.

II etap, finałowy – 07.03.2024 r.

Finaliści etapu szkolnego rozwiązują test w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Finał prowadzony jest w dwóch częściach (testowa oraz wykładowa). Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Nagrodą główną jest indeks na wybrany przez zwycięzcę kierunek studiów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

I etap, szkolny – 09.01.2024 r.
Uczniowie za pośrednictwem platformy moodle wypełniają test online .

Ogłoszenie wyników testów (wyniki zostaną wysłane na maila opiekuna uczniów) – 06.02.2024 r.

II etap, finałowy – 05.03.2024 r.

Finaliści etapu szkolnego rozwiązują test w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Finał prowadzony jest w dwóch częściach (testowa oraz wykładowa). Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Nagrodą główną jest indeks na wybrany przez zwycięzcę kierunek studiów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

I etap, szkolny – 08.01.2024 r.
Uczniowie za pośrednictwem platformy moodle wypełniają test online

Ogłoszenie wyników testów (wyniki zostaną wysłane na maila opiekuna uczniów) – 08.02.2024 r.

II etap, finałowy – 04.03.2024 r.

Finaliści etapu szkolnego rozwiązują test w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Finał prowadzony jest w dwóch częściach (testowa oraz wykładowa). Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Nagrodą główną jest indeks na wybrany przez zwycięzcę kierunek studiów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

I etap, szkolny – 12.01.2024 r.
Uczniowie za pośrednictwem platformy moodle wypełniają test online

Ogłoszenie wyników testów (wyniki zostaną wysłane na maila opiekuna uczniów) – 08.02.2024 r.

II etap, finałowy – 08.03.2024 r.

Finaliści etapu szkolnego rozwiązują test w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Finał prowadzony jest w dwóch częściach (testowa oraz wykładowa). Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Nagrodą główną jest indeks na wybrany przez zwycięzcę kierunek studiów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Formularz zgłoszeniowy

LINK: https://forms.office.com/e/vqGkCAtj2X

Honorowy Patronat nad organizacją konkursów objął Pomorski Kurator Oświaty

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, którą reprezentuje Rektor z siedzibą w Gdyni ul. Kielecka 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wsaib.pl. lub pisemnie na adres siedziby Uczelni.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Konkursów organizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji im. E. Kwiatkowskiego w Gdynii na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, prawne i techniczne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z regulaminem konkursu, podanie danych jest dobrowolne, zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku uczestnika konkursu do celów promocyjnych Uczelni, dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, oraz do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, dane osobowe uczestników konkursu są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, nie przekazuje się ich do państw trzecich, decyzje dotyczące o sposobie przetwarzania nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.