Katedra Administracji

 1. Adam Labuhn „Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego”, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym” organizowaną przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (09-10.05.2019 r.)
 2. Aleksandra Mikołajczyk – „Kontrola sztucznej inteligencji w administracji publicznej” X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów” organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 3. Aleksandra Mikołajczyk – „Sztuczna inteligencja w administracji publicznej”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 4. Aleksandra Mikołajczyk „Problem SI w administracji publicznej” Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 5. Anna Wójcik „Odpowiedzialna konsumpcja jako narzędzie w walce o prawo do wolności od głodu” na konferencji organizowanej w ramach Festiwalu Nauki ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni (18.11.2022 r.)
 6. Anna Wójcik „Odpowiedzialność za słowa – potrzeba regulacji prawnych we współczesnym świecie mediów społecznościowych” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 7. Daniel Deik „Człowiek w centrum prawa” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 8. Daria Zvonyk – „Fast Recovery Plan – Plan Marshalla dla Ukrainy”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 9. Daria Zvonyk – „Jak zmieni się międzynarodowa architektura bezpieczeństwa po zwycięstwie Ukrainy w wojnie z Rosją? X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów” organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 10. Daria Zvonyk „Memorandum Budapesztańskie a skuteczność prawa międzynarodowego” Konferencja Kół Naukowych pt. „Reakcja na wojnę w Ukrainie” zorganizowana przez Instytut Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG (08.12.2022 r.)
 11. Daria Zvonyk „Memorandum Budapesztańskie a skuteczność prawa międzynarodowego” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 12. Dawid Słowy – „Prawo dostępu do informacji publicznej – granice możliwych do pozyskania danych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, na przykładzie Policji”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 13. Dawid Słowy „Prawo dostępu do informacji publicznej – granice możliwych do pozyskania danych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, na przykładzie Policji” Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 14. Dawid Słowy „Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią Sars-Cov- 2 na Pomorzu w ujęciu teoretycznym”, OKN INTELLECT „Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. 18” (09.2021 r.)
 15. Dawid Słowy „Zarys problematyki możliwego błędu interpretacyjnego powodującego klasyfikacje próby ucieczki jako ucieczki skutkowej”, I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 16. Emilia Brzozowa – “Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – aspekty prawne” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne” organizowanej przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu (09.04.2022 r.)
 17. Emilia Brzozowa – „Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego” X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 18. Emilia Brzozowa – „Europa podzielona czy wielokulturowa – aspekty prawne migracji ludności”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 19. Emilia Brzozowa „Europa podzielona czy wielokulturowa – aspekty prawne migracji ludności” “3. (Un)divided. Perspectives of a modern Europe | 3. (Nie)podzielona. Perspektywy współczesnej Europy” organizowanej przez Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandts Uniwersytetu Wrocławskiego (18-20.11.2022 r.)
 20. Emilia Brzozowa „Wpływ Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na politykę migracyjną UE” Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 21. Emilia Brzozowa „Współczesne zagrożenia dla praw człowieka”,I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 22. Emilia Brzozowa „Zrównoważony rozwój społeczeństwa w dobie globalnych migracji” na konferencji organizowanej w ramach Festiwalu Nauki ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni (18.11.2022 r.)
 23. Ewelina Kulas – „Rozważenie możliwości zastąpienia sędziego przez sztuczną inteligencję w procesie analizowania wniosków o areszt tymczasowy: perspektywy, wyzwania i potencjalne korzyści” na konferencji organizowanej w ramach Festiwalu Nauki ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni (17.11.2023 r.)
 24. Igor Antoon – „Administracyjny wymiar suwerenności w cyberprzestrzeni” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne” organizowanej przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu (09.04.2022 r.)
 25. Igor Antoon – „Inicjatywy zatrudnienia w ramach innowacji społecznych prowadzonej polityki Unii Europejskiej w Polsce” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 26. Igor Antoon – „Skutki prawne przekazywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z właściwością”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 27. Igor Antoon – uczestnictwo w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym” organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (09-10.05.2019 r.)
 28. Julia Licbarska „Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią Sars-Cov-2 na pomorzu w ujęciu praktycznym”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa INTELLECT „Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej, cz. 18” (09.2021 r.)
 29. Julia Licbarska „Statki autonomiczne w Polsce” wydarzenie ScienceCom 2022 r. organizowane przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni (18.11.2022 r.)
 30. Julia Obozowik – „Zagrożenia dla praw człowieka w obliczu nowych technologii”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 31. Katarzyna Butkiewicz – „Prawne aspekty procesu klonowania człowieka”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 32. Katarzyna Butkiewicz – „Prawne aspekty procesu klonowania człowieka” OKN „Nowe technologie a prawa człowieka – wyzwania i perspektywy” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „Ius Homini” UWM (05.05.2023 r.)
 33. Katarzyna Butkiewicz – „Prawne aspekty procesu klonowania człowieka” na konferencji organizowanej w ramach Festiwalu Nauki ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni (17.11.2023 r.)
 34. Katarzyna Butkiewicz – „Proces klonowania a bezpieczeństwo jednostki ludzkiej” – aspekty prawne X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów” organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 35. Katarzyna Butkiewicz „Instytucja ławnika jako społecznego czynnika kontroli administracji publicznej” Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 36. Katarzyna Butkiewicz „Współistnienie kompetencji Sądu oraz Policji w zakresie realizacji konwojów i doprowadzeń w świetle podmiotów istniejących w ramach trójpodziału władzy” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 37. Kinga Parchem „Instytucja wywłaszczenia nieruchomości oraz odszkodowanie za wywłaszczenie w świetle sądowej kontroli administracji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 38. Kinga Parchem „Nord Stream 2 jako zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego – aspekty prawne”, I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 39. Magdalena Przytuła – „Praca w obliczu kryzysu. Jak Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie wpłynęły na zatrudnienie kobiet w Polsce?” X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 40. Magdalena Przytuła – „Przyszłość karania. Możliwe kierunki ewolucji kary i środków karnych w wymiarze prawnym oraz społecznym”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 41. Marta Błaszczyk „Prawo jako instrument w przeciwdziałaniu dyskryminacji”, I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 42. mgr Adam Wrzesiński „Teoria owoców zatrutego drzewa w ujęciu prawnym”,I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 43. Natalia Drężek – „Status prawny myśliwego w Polsce”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 44. Natalia Drężek „Uregulowania prawne w lasach – zrównoważony rozwój ochrony środowiska”, I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 45. Patrycja Stolarska – „Odpowiedzialność za błąd medyczny a sztuczna inteligencja”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 46. Wiktoria Mazura – „Sytuacja prawna kobiet w arabskich systemach prawnych”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)

 1. D. Nawrot – „Polska Marynarka Wojenna w działaniach dyplomatycznych na rzecz budowania bezpieczeństwa morskiego państwa w okresie międzywojennym”, ALCUMENA 3(15)/20003, Gdynia 2023
 2. D. Nawrot – „Pierwszy kapelan Marynarki Wojennej II RP (w:) Błogosławiony Ks. Kmdr por. Władysław Miegoń (1892 – 1942)”; Szczecin 2023
 3. D. Nawrot – „Losy oficerów Polskiej Marynarki Wojennej w czasach stalinowskich”, Zeszyty Naukowe WSAiB, Gdynia 2023, s. 273 – 293
 4. T. Bojar-Fijałkowski – „Cele klimatyczne w działalności przedsiębiorców – o zapomnianych prawnych instrumentach zarządzania środowiskowego”, Gdańskie Studia Prawnicze Nr 4(61)/2023
 5. T. Bojar-Fijałkowski – podręcznik „Prawo handlowe”. Wyd. Wolters Kluwer Polska 2023, Rozdział II pkt 1.1.-1.9.
 6. T. Bojar-Fijałkowski – Climate challenges for health and the environment – on the need for changes to Polish spa law, GIS Odyssey Journal 2023, Vol. 3 No 1 (2023)
 7. I. Antoon, K. Barton-Elwart, E. Brzozowa, N. Cierniak-Tatarynowicz, D. Deik, N. Drężek, M. Kotłowska – „Migracja ludności – wyzwanie globalne jako szansa dla regionu pomorskiego” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 8. M. Błaszczyk, E. Brzozowa, K. Morgiel – „Prawo jako instrument w przeciwdziałaniu dyskryminacji” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 9. E. Brzozowa „Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego” [W]: Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów, wyd. Bernardium, Gdynia 2023 r.
 10. E. Brzozowa – „Współczesne zagrożenia dla praw człowieka” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 11. K. Butkiewicz, M. Przytuła, D. Słowy, M. Kotłowska – „Współistnienie kompetencji sądu oraz policji w zakresie realizacji konwojów i doprowadzeń w świetle odrębności podmiotów istniejących w ramach trójpodziału władzy” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 12. D. Deik, N. Drężek – „Uregulowania prawne w lasach – zrównoważony rozwój ochrony środowiska” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 13. D. Deik, N. Drężek – „Człowiek w centrum prawa” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 14. A. Mikołajczyk „Kontrola sztucznej inteligencji w administracji publicznej” [W]: Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów, wyd. Bernardium, Gdynia 2023 r.
 15. K. Parchem, J. Licbarska, N. Bullmann, D. Zvonyk, P. Suchomska – „Nord Stream 2 jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego – aspekty prawne” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 16. D. Słowy – „Zarys problematyki możliwego błędu interpretacyjnego powodującego klasyfikacje próby ucieczki jako ucieczki skutkowej” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 17. A. Wójcik – „Odpowiedzialność za słowa – potrzeba regulacji prawnych we współczesnym świecie mediów społecznościowych” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 18. A. Wrzesiński – „Teoria owoców zatrutego drzewa w ujęciu prawnym” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 19. K. Zagrobelny, M. Kaciuba, N. Konopka, A. Labuhn, J. Licbarska, P. Mering, K. Stawecki, N. Tomkowicz – „Bezpieczeństwo morskie w dobie wysoko rozwiniętej technologii – ujęcie prawne” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 20. D. Zvonyk – „Budapesztańskie memorandum a skuteczność prawa międzynarodowego” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 21. I. Antoon, E. Brzozowa „Prawno-administracyjny wymiar suwerenności cyberprzestrzeni” [W]: Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych, Radom 2022 r.
 22. E. Brzozowa, K. Butkiewicz, N. Podbielska, P. Stolarska, N. Cierniak-Tatrynowicz, A. Wójcik, mgr A. Wrzesiński „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – aspekty prawne” [W]: Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych, Radom 2022 r.
 23. I. Antoon, K. Barton-Elwart, E. Brzozowa, N. Cierniak-Tatarynowicz, D. Deik, N. Drężek, M. Kotłowska „Kształtowanie systemu prawnego na tle kryzysu migracyjnego z 2015 roku” [W]: Colloquium Pedagogika – nauki o polityce i administracji. Kwartalnik 1(41)/2021, Gdynia 2021 r. Wydawnictwo akademickie AMW
 24. N. Konopka, J. Licbarska, A. Labuhn, P. Mering „Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na pomorzu w ujęciu praktycznym” [W]: Interdyscyplinarność, czyli współczesne wyzwania dla naukowców cz. 7, wyd. Intelect, Waleńczaków 2021 r.
 25. K. Zagrobelny, A. Labuhn, M. Kotłowska, J. Licbarska, D. Słowy „Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na pomorzu w ujęciu teoretycznym” [W]: Interdyscyplinarność, czyli współczesne wyzwania dla naukowców cz. 7, wyd. Intelect, Waleńczaków 2021 r.
 26. I. Antoon, K. Barton-Elwart, A. Chwalczuk, M. Kaciuba, A. Labuhn, P. Mering, K. Zagrobelny „Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego”, [W]: Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym, Pelplin 2020 r.
 27. I. Antoon, K. Barton-Elwart, M. Kaciuba, A. Kosno, A. Labuhn, P. Mering, K. Zagrobelny “Świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa – zagadnienia prawne” [W]: Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa Wydanie Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2018 r.

W  roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023  Katedra Administracji planowo i rzetelnie realizowała wszelkie statutowe zadania w zakresie nauki, dydaktyki oraz pracy organizacyjnej.

W pierwszym z wymienionych obszarów na posiedzeniach Katedry omawiano zgłaszane przez pracowników i  współpracowników Katedry Administracji oraz Katedry Prawa problemy badawcze (m.in. wpływ pandemii na działalność organów administracji rządowej i samorządowej, ocena skutków wejścia w życie tzw. specustaw covidowych w różnych obszarach funkcjonowania Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ocena skutków wejścia w życie tzw. specustaw covidowych w odniesieniu do przedsiębiorców i podatników, kontrola działalności organów administracji publicznej z okresu pandemii przez sądy powszechne i  administracyjne, działalność sądów administracyjnych w czasie pandemii i w czasie po zniesieniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego).  Analizom poddano również ujawnione w tym czasie rozbieżności w  orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiające w związku ze stosowaniem regulacji proceduralnych i  materialnoprawnych (z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego) omawianych w  trakcie zajęć ze Studentami kierunków Prawo, Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

W tej części działalności Katedry uwzględnić nadto należy wzorowo realizowaną opiekę naukową dr  Beaty Kolarz nad Kołem Naukowym Prawa Administracyjnego, które organizowało bądź współorganizowało szereg studenckich konferencji naukowych dotyczących problematyki szeroko rozumianej administracji publicznej i poszczególnych sfer jej funkcjonowania. Podkreślenia wymaga, że w maju 2023 r. Koło otrzymało nominację w Konkursie Czerwonej Róży organizowanym przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży w kategorii „Najlepsze Koło Naukowe”.

W części dydaktycznej należy odnotować dokonywany na każdym posiedzeniu Katedry bieżący przegląd wszelkich zagadnień dydaktycznych związanych z organizacją prowadzonych wykładów, ćwiczeń, laboratoriów seminariów i  proseminariów. Przegląd wskazanych zagadnień był dokonywany z uwzględnieniem wszelkich cennych uwagi i sugestii zgłaszanych przez władze Uczelni, Dziekana WPiA WSAiB w Gdyni dra Pawła Chyca, Kierownika Katedry Prawa dr Izabelę Nakielską, Kierownika Katedry Bezpieczeństwa dra Wojciecha Woska, dra hab. Dariusza Nawrota, dra hab. Tomasza Bojar – Fijałkowskiego, dr Beatę Kolarz oraz dra Pawła Mierzejewskiego. Określoną część aktywności pracowników pochłaniała nadto praca organizacyjna na rzecz Wydziału Prawa i Administracji WSAiB (współpraca w obrębie katedr wydziałowych (Katedry Prawa, Katedry Administracji i Katedry Bezpieczeństwa) jak i  samej Uczelni. W tym zakresie odnotować należy zwłaszcza bieżącą koordynację sylabusów przedmiotowych, korelację poszczególnych treści przedmiotowych (dotyczącą treści prezentowanych w ramach zajęć z przedmiotów zaliczonych do zakresu kształcenia podstawowego i kierunkowego) oraz współudział pracowników Katedry w opracowaniu koncepcji nowych planów studiów na kierunkach Administracja i Prawo (od roku akademickiego 2023/2024).

O posiedzeniach Katedry osobom zainteresowanym informacja była przekazywana z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z materiałami będącymi przedmiotem dyskusji. Posiedzenia Katedry (bądź katedr połączonych) odbywały się albo w siedzibie Uczelni albo zdalnie. Udział w posiedzeniach Katedry brali: dr hab. Dariusz Nawrot, dr hab. Tomasz Bojar – Fijałkowski, dr Przemysław Kierończyk,  dr Beata Kolarz, mgr Katarzyna Lew – Gliniecka, mgr Krzysztof Szlas,  mgr Adam Osik, mgr Krzysztof Przasnyski, mgr Wojciech Wycichowski, mgr Kinga Krupska, mgr Iwona Piastowska oraz dr Paweł Mierzejewski. W szeregu posiedzeń uczestniczył również Dziekan WPiA dr Paweł Chyc i Kierownik Katedry Prawa dr Izabela Nakielska, którym pragnę serdecznie podziękować za wszelkie cenne uwagi dotyczące naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej sfery działalności Katedry jak i całej Uczelni.

Wszystkim pozostałym pracownikom i współpracownikom Katedry należą się odrębne podziękowania za  rzetelną pracę w  roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023  oraz życzenia pomyślności osobistej jak i dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

dr Paweł Mierzejewski
Kierownik Katedry Administracji WSAiB w Gdyni

W  roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 Katedra Administracji realizowała wszelkie statutowe zadania w zakresie nauki, dydaktyki oraz pracy organizacyjnej pomimo trwającego stanu epidemii Covid-19.

W pierwszym z wymienionych obszarów na posiedzeniach Katedry omawiano zgłaszane przez pracowników i  współpracowników Katedry Administracji  rozmaite problemy badawcze (m.in. dotyczące regulacji normatywnych dotyczących działalności organów administracji rządowej i samorządowej w czasie pandemii, skutki wejścia w życie tzw. specustaw covidowych, działalność sądownictwa w czasie pandemii ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rozpraw zdalnych).  Analizom poddano również rozbieżności w  orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiające w związku ze stosowaniem regulacji proceduralnych i  materialnoprawnych (z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego) omawianych w  trakcie zajęć ze Studentami kierunków Prawo, Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

W części dydaktycznej należy odnotować dokonywany na każdym posiedzeniu Katedry bieżący przegląd wszelkich zagadnień dydaktycznych związanych zasadniczo ze zdalną organizacją prowadzonych wykładów, ćwiczeń, laboratoriów seminariów i  proseminariów. Przegląd wskazanych zagadnień był dokonywany z uwzględnieniem wszelkich cennych uwagi i sugestii zgłaszanych przez władze Uczelni, Dziekana WPiA WSAiB w Gdyni dra Pawła Chyca, Kierownika Katedry Prawa dr Izabelę Nakielską, Kierownika Katedry Bezpieczeństwa dra Wojciecha Woska, dra hab. Dariusza Nawrota, dra hab. Tomasza Bojar – Fijałkowskiego, dr Beatę Kolarz oraz dra Pawła Mierzejewskiego. Określoną część aktywności pracowników pochłaniała nadto praca organizacyjna na rzecz Wydziału Prawa i Administracji WSAiB w dobie pandemii (współpraca w obrębie katedr wydziałowych (Katedry Prawa, Katedry Administracji i Katedry Bezpieczeństwa) jak i  samej Uczelni.

O posiedzeniach Katedry osobom zainteresowanym informacja była przekazywana z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z materiałami będącymi przedmiotem dyskusji. Posiedzenia Katedry odbywały zasadniczo w formule zdalnej. Udział w posiedzeniach Katedry brali: dr hab. Dariusz Nawrot, dr hab. Tomasz Bojar – Fijałkowski, dr Przemysław Kierończyk,  dr Beata Kolarz, mgr Katarzyna Lew – Gliniecka, mgr Krzysztof Szlas,  mgr Adam Osik, mgr Kinga Krupska oraz dr Paweł Mierzejewski. W szeregu posiedzeń uczestniczył również Dziekan WPiA dr Paweł Chyc, któremu pragnę serdecznie podziękować za wszelkie cenne uwagi dotyczące naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej sfery działalności Katedry jak i całej Uczelni w tym trudnym czasie.

Wszystkim pozostałym pracownikom i współpracownikom Katedry należą się odrębne podziękowania za  rzetelną pracę w  roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021.

dr Paweł Mierzejewski
Kierownik Katedry Administracji WSAiB w Gdyni

Sprawozdanie z działalności Katedry Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WSAiB w roku akademickim 2018/2019

W mijającym roku akademickim Katedra Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WSAIB w Gdyni (od 1 października 2019 r. Katedra Administracji WSAiB w Gdyni) realizowała wszelkie statutowe zadania w zakresie nauki, dydaktyki oraz pracy organizacyjnej.

W pierwszym z wymienionych obszarów na posiedzeniach Katedry omawiano zgłaszane przez pracowników i współpracowników Katedry problemy badawcze (administracyjne kary pieniężne, administracyjnoprawny status studenta, decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studenckich, egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, prawo do sądu administracyjnego, rozgraniczenie właściwości sądownictwa administracyjnego i powszechnego, stosowanie Konstytucji RP przez sądy powszechne i administracyjne).
Analizom poddano również rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiające w związku ze stosowaniem regulacji proceduralnych i materialnoprawnych (z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego) omawianych w trakcie zajęć ze Studentami.

W tej części działalności Katedry uwzględnić nadto należy następujące dokonania jej pracowników i współpracowników:

– wzorowo realizowaną opiekę naukową dr Beaty Kolarz nad Kołem Naukowym Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, w tym zwłaszcza pomoc w zakresie przygotowania przez Studentów referatu pt. „Satelity w służbie administracji publicznej” wygłoszonego przez p. Adama Labuna na konferencji naukowej pt. Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym zorganizowanej przez WSAiB w Gdyni w dniach 9 – 11 maja 2019 r. w Juracie;

– redakcję naukową prof. dra hab. Dariusza Nawrota w odniesieniu do monografii pokonferencyjnej „450 lat polskiej administracji morskiej” (Pelplin 2019, Wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie); w monografii zostały zamieszczone artykuły: prof. dra hab. Eugeniusza Bojanowskiego pt.: „Usytuowanie aktów normatywnych organów administracji morskiej w systemie polskiego prawa miejscowego”, prof. dra hab. Dariusza Nawrota pt.: „Administracja morska w czasach I Rzeczpospolitej”, dra Przemysława Kierończyka pt.: „Litwa w zmaganiach o dominium baltici. Od zarania dziejów po rok 1940” oraz mgr Katarzyny Lew – Glinieckiej pt.: „Współdziałanie organów administracji morskiej w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wybrane aspekty proceduralne”;

– publikację prof. dra hab. Dariusza Nawrota “Zakon dżentelmenów morskich II Rzeczypospolitej“ (Gdynia 2019, Wydawnictwo Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni);

– artykuł dr Beaty Kolarz (wspólnie ze Z. Brodeckim i I. Marcinkowską) Informacje bez granic? [w:] Prawne aspekty działalności kosmicznej, red. K. Myszona – Kostrzewa, E. Mreńca, P. B. Zientarski (Warszawa 2019, Wydawnictwo Kancelarii Senatu);

– artykuł dr Beaty Kolarz (wspólnie z I. Marcinkowską) Sprawiedliwość w przestrzeni kosmicznej [w:] Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi, red. Z. Brodecki, K. Malinowska, M. Polkowska, (Warszawa 2019, Instytut Wydawniczy EuroPrawo);

– opracowanie przez dra Pawła Mierzejewskiego 9 haseł do IV zaktualizowanego wydania Leksykonu prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć pod red. A. Powałowskiego (Warszawa 2019, Wydawnictwo C.H. Beck);

– wystąpienia pracowników Katedry w trakcie konferencji naukowej pt.: Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym zorganizowanej przez WSAiB w Gdyni w dniach 9 – 11 maja 2019 r. w Juracie, to jest:

a) prof. dra hab. Dariusza Nawrota – referat „Polska Marynarka Wojenna wobec groźby załamania potencjału gospodarczego Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej”;
b) dra Pawła Mierzejewskiego referat – „Sądowa kontrola bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących przedsiębiorców jako jeden z przejawów zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego”.

W części dydaktycznej należy odnotować dokonywany na każdym posiedzeniu Katedry bieżący przegląd wszelkich zagadnień dydaktycznych związanych z organizacją prowadzonych wykładów, ćwiczeń, seminariów i proseminariów. Przegląd wskazanych zagadnień był dokonywany z uwzględnieniem wszelkich cennych uwagi i sugestii zgłaszanych przez władze Uczelni, prof. dra hab. Eugeniusza Bojanowskiego, prof. dra hab. Dariusza Nawrota, dr Beatę Kolarz, mgr Katarzynę Lew – Gliniecką oraz dra Pawła Mierzejewskiego.
Określoną część aktywności pracowników pochłaniała nadto praca organizacyjna na rzecz Wydziału Prawa i Administracji WSAiB jak i samej Uczelni.
W tym zakresie odnotować należy zwłaszcza koordynację sylabusów przedmiotowych oraz współudział pracowników Katedry w opracowaniu koncepcji nowego planu studiów na kierunku Prawo (od roku akademickiego 2019/2020).
O posiedzeniach Katedry osobom zainteresowanym informacja była przekazywana z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z materiałami będącymi przedmiotem dyskusji. Posiedzenia Katedry były każdorazowo protokołowane.
Udział w posiedzeniach Katedry w mijającym roku akademickim brali: prof. dr hab. Dariusz Nawrot, dr Beata Kolarz, mgr Katarzyna Lew – Gliniecka oraz dr Paweł Mierzejewski.
W szeregu posiedzeń uczestniczył również prof. dr hab. Eugeniusz Bojanowski, któremu pragnę serdecznie podziękować za wszelkie cenne uwagi dotyczące naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej sfery działalności Katedry jak i całej Uczelni.

Wszystkim pozostałym pracownikom i współpracownikom Katedry należą się odrębne podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzenia pomyślności osobistej jak i dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

dr Paweł Mierzejewski
Kierownik Katedry Administracji WSAiB w Gdyni (dawniej Katedry Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego)

W kończącym się roku akademickim Katedra realizowała statutowe zadania w zakresie nauki, dydaktyki oraz pracy organizacyjnej.

W pierwszym z wymienionych obszarów na posiedzeniach Doktorantki przedstawiały tematy i koncepcje prac doktorskich: mgr Katarzyna Król – „Problemy związane z zastosowaniem technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym”, mgr Katarzyna Lew-Gliniecka – „Zagadnienia współkompetencji w postępowaniu administracyjnym”, mgr Magdalena Mrozowska – „Administracyjnoprawne zagadnienia opłaty planistycznej”, natomiast mgr Maja Kostusiewicz referowała napisaną już część rozprawy doktorskiej poświęconej „Administracyjnoprawnym problemom pieczy zastępczej”. W tej części zostały również przestawione przez sędziego WSA mgra Pawła Mierzejewskiego „Problemy orzecznictwa sądów administracyjnych powstałe na tle rozpatrywania skarg na zarządzenia zastępcze wojewodów” oraz referat profesora Eugeniusza Bojanowskiego n.t. „Organizacyjnych aspektów pojęcia administracji publicznej. Problemy teoretyczne”. Tu można uwzględnić również opiekę naukową Pani dr Beaty Kolarz nad Kołem Prawa Administracyjnego, w tym zwłaszcza pomoc w zakresie przygotowania przez studentów referatu na temat „Świadczeń publicznych jako narzędzia prawnego dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa”, który został przygotowany i wygłoszony na Konferencji zorganizowanej w czerwcu br. przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

W części dydaktycznej należy odnotować dokonywany na każdym posiedzeniu, stały przegląd prowadzonej dydaktyki oraz omawianie wyników prowadzonych hospitacji zajęć wraz z wynikającymi z nich wnioskami.

Dużą część aktywności pracowników pochłaniała praca organizacyjna na rzecz Wydziału i Uczelni. Odnotować tu zwłaszcza należy decydujący o powodzeniu przedsięwzięcia wkład pracy Profesora Dariusza Nawrota w przygotowanie Konferencji, jaka odbyła się w WSAiB w dniu 4 kwietnia 2018 r. n. t. „450 lat polskiej administracji morskiej”. Znaczący udział w pracy organizacyjnej miała również dr Beata Kolarz w zakresie koordynacji sylabusów przedmiotów oraz zapewnienia wymaganej dokumentacji dla odbytej kontroli PKA na kierunku Administracja, jak i przygotowania Wydziału do mającej nastąpić kontroli PKA na kierunku Prawo.

O posiedzeniach Katedry osobom zainteresowanym informacja była przekazywana z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z materiałami będącymi przedmiotem dyskusji. Każdorazowo posiedzenia Katedry były protokołowane oraz była prowadzona lista obecności. Frekwencja na posiedzeniach była zróżnicowana: począwszy od przypadków całkowitej absencji, przez obecność okazjonalną, aż do sumiennego uczestnictwa w każdym posiedzeniu. Stali uczestnicy wspierali mnie w organizacji życia Katedry a także wnosili intelektualny wkład w ulepszanie przygotowywanych rozpraw doktorskich, a byli to dr hab. prof. WSAiB Dariusz Nawrot, dr Beata Kolarz, dr Piotr Lizakowski, dr Paweł Mierzejewski , mgr Katarzyna Lew – Gliniecka.

Ponieważ z dniem 31 lipca 2018 roku kończę pracę na WSAiB, a w konsekwencji przestaję pełnić funkcję kierownika Katedry, Wszystkim pracownikom Katedry życzę dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym.

Gdańsk 22 lipca 2018.

Z poważaniem
Eugeniusz Bojanowski

Organizowane wydarzenia:

 1. Seminarium pt. „Prawo zamówień publicznych oraz prawo administracyjne – wybrane zagadnienia teorii i praktyki” (wraz z Fundacją Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, 04.12.2023 r.)
 2. II Studencka Konferencja Naukowa pt. “Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata” (20-21.04.2023 r.)
 3. Warsztaty pt. „Warsztaty prawnicze – o cyberprzemocy, hejcie oraz odpowiedzialności prawnej w Internecie” dla uczniów X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni (27.03.2023 r.)
 4. Konferencja naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej”, która odbyła się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (wraz z Fundacją Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, 24.03.2023 r.)
 5. Warsztaty pt. „O odpowiedzialności prawnej nieletnich i małoletnich” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni (02.03.2023 r.)
 6. Seminarium naukowe pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej”, które odbyło się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (wraz z Fundacją Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, 22.11.2022 r.)
 7. I Studencka Konferencja Naukowa “Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata” (19-20.05.2022 r.)
 8. Spotkanie dla członków KNPA na temat pisania prac naukowych oraz szkolenie z przygotowywania prelekcji (29.04.2022 r.)
 9. Organizacja stanowisk na Dniach Otwartych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni (2021-2023 r.)

Udział w wydarzeniach zewnętrznych:

 1. Czynny udział w wydarzeniu ScienceCom organizowanym przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni (2021-2023 r.), w tym przygotowywanie stanowiska prezentującego koło. W edycji w dn. 17-18.11.2023 r. zostały wygłoszone następujące prelekcje studentów-członków koła: Katarzyna Butkiewicz, „Prawne aspekty procesu klonowania człowieka”; Ewelina Kulas „Rozważenie możliwości zastąpienia sędziego przez sztuczną inteligencję w procesie analizowania wniosków o areszt tymczasowy: perspektywy, wyzwania i potencjalne korzyści”.
 2. Czynny udział w konferencji naukowej pt. „Reakcje na wojnę w Ukrainie, czyli jak radzić sobie z funkcjonowaniem w trudnych czasach” organizowanej przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (08.12.2022 r.)
 3. Czynny udział w konferencji pt. „3. (Un)divided. Perspectives of a modern Europe | 3. (Nie)podzielona. Perspektywy współczesnej Europy” organizowanej przez Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandts Uniwersytetu Wrocławskiego (18-20.11.2022 r.)
 4. Czynny udział w konferencji pt. “Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne” organizowanej przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu (09.04.2022 r.)
 5. Udział w seminarium pt. „Świat, który nadchodzi. Lokalne i regionalne skutki zagrożeń globalnych” organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni w dniu 10.06.2021 r., podczas którego członkowie KNPA wygłosili prelekcje: Marta Kotłowska, Adam Labuhn, Julia Licbarska Paweł Mering, Krystian Zagrobelny, „Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze Pomorza”; Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Emilia Brzozowa, Nina Cierniak-Tatarynowicz, Daniel Deik, Natalia Drężek, Marta Kotłowska, „Migracja ludności – wyzwanie globalne jako szansa dla regionu pomorskiego”
 6. Udział w Konferencji Naukowej pt. „Smart port. The merged sea & space network” organizowanej przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Odział w Gdańsku, Baltic Sea & Space Cluster (BSSC) oraz Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) (24.09.2020 r.)
 7. Udział w spotkaniu organizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną pt. „O sektorze kosmicznym i edukacji” (18.12.2019 r.)
 8. Udział w Konferencji Naukowej pt. „Sea and underwater drones – Unidentified Sea Objects” zorganizowaną przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Odział w Gdańsku oraz Baltic Sea & Space Cluster (BSSC) we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej (14.11.2019 r.)
 9. Udział w Seminarium Kół Naukowych „Oblicza terroryzmu” i przedstawienie prezentacji pt. „Bezpieczeństwo imprez masowych w dobie zagrożeń terrorystycznych” (10.04.2019 r.)

Osiągnięcia koła i jego członków:

 1. Katarzyna Butkiewicz, Prezes Koła Naukowego Prawa Administracyjnego w roku akademickim 2023/2024, została stypendystką Prezydenta Miasta Gdyni za 2023 r.
 2. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zostało nominowane do Konkursu Czerwonej Róży organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży, w kategorii najlepsze koło naukowe województwa pomorskiego (05.2023 r.)
 3. Emilia Brzozowa Prezes Koła Naukowego Prawa Administracyjnego w latach 2021-2023, została stypendystką Prezydenta Miasta Gdyni oraz Marszałka Województwa Pomorskiego za 2022 r.
 4. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zostało nominowane do Gali nagród ,,Pro Juvenes” organizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w kategorii najlepsze Koło Naukowego (10.2022 r.)

Ambitni studenci WSAiB nie marnują czasu w wakacje

Studenci prawa Julia Licbarska i Dawid Słowy wzięli udział w zdalnej konferencji naukowej zorganizowanej przez wydawnictwo Intellect podczas której przedstawili referat pt. Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 na obszarze Pomorza.
Student 3 roku prawa Dawid Słowy przedstawił niniejsze zagadnienie od strony teoretycznej, z kolei Julia Licbarska, studentka 4 roku prawa omówiła aspekty praktyczne.
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, zatem studenci mieli również możliwość poszerzyć horyzonty wysłuchując referatów z różnych dziedzin naukowych.

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU BIZNES, ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO

W dniach 9-10 maja 2019 roku w Juracie odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Biznes, administracja, bezpieczeństwo”, w której czyny udział brali studenci Koła Naukowego Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego w składzie: Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Aleksandra Chwalczuk, Maria Kaciuba, Adam Labuhn, Paweł Mering oraz Krystian Zagrobelny. Artykuł pt. „Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego” opracowany pod naukowym kierownictwem dr Beaty Kolarz zreferował na konferencji student Adam Labuhn. Studenci zaprezentowali się bardzo dobrze, a poprzez udział w konferencji poszerzyli swoją wiedzę w wielu dziedzinach naukowych.

Seminarium naukowe „Oblicza terroryzmu”

W dniu 10 kwietnia 2019 roku, na zaproszenie Koła Naukowego „Bezpiecznik” WSAiB – organizatora wydarzenia, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WSAiB wzięło udział w seminarium kół naukowych „Oblicza terroryzmu”.
Uczestnicy omawiali różne aspekty terroryzmu m.in. ujęcie historyczne oraz wykorzystanie rożnych środków transportu w dokonywaniu zamachów. Odbyła się także dyskusja z zaproszonymi ekspertami nt. bezpieczeństwa imprez masowych.
Pod opieką merytoryczną dr Beaty Kolarz, studenci – członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (Adam Labuhn, Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Paweł Mering, Aleksandra Chwalczuk, Krystian Zagrobelny) przygotowali na seminarium prezentację pt. Aspekty prawne związane ze zwalczaniem terroryzmu przez administrację publiczną. W imieniu koła zagadnienie przedstawił Adam Labuhn.
Na zakończenie organizatorzy podsumowali dyskusje i wnioski wynikające z seminarium, a także podziękowali wszystkim uczestnikom, wręczając jednocześnie gadżety i upominki.

Delegacja WSAiB w Senacie RP

W Senacie RP w dniu 21 stycznia 2019 roku odbyła się konferencja pt. Możliwości wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce, zorganizowana przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni reprezentowali: dr Beata Kolarz, dr Paweł Chyc oraz student Wydziału Prawa i Administracji – kierunek Prawo Adam Labuhn.
Podczas konferencji dyskutowano o możliwościach wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną, m.in. jako formę realizacji prawa do dobrej administracji, wykorzystania danych satelitarnych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń suszą, czy też dla zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa ludności, a także do zwiększenia efektywności i sprawności funkcjonowania urzędów publicznych.
Delegacja WSAiB wzięła udział w wydarzeniu w ramach działalności uczelni w Bałtyckim Klastrze Morsko-Kosmicznym (BSSC).

W dniu 29 czerwca 2018 r. Profesor Eugeniusz Bojanowski uczestniczył w charakterze recenzenta w posiedzeniu Komisji Doktorskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego a przedmiotem obrony była praca mgra Marcina Rudnickiego n.t „Ochrona jednostki w świetle zasad administracyjnego postępowania egzekucyjnego”. Obrona zakończyła się jednomyślną uchwałą Komisji o wystąpienie do Rady Wydziału o nadanie stopnia doktora nauk prawnych.

III Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”.

W dniach 25-26 czerwca 2018 roku studenci naszej uczelni – członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (Igor Anton, Krystian Zagrobelny, Katarzyna Barton – Elwart, Anna Kosno, Paweł Mering, Maria Kaciuba i Adam Labuhn) pod opieką dr Beaty Kolarz uczestniczyli w III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” zorganizowanej w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCOM „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Studenci wzięli czynny udział w konferencji i podjęli się napisania pracy naukowej na temat: „Świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa – zagadnienia prawne”, która została podzielona na rozdziały:

 • pojęcie bezpieczeństwa państwa i instrumenty jego ochrony,
 • podział bezpieczeństwa na zewnętrzne i wewnętrzne,
 • ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela z uwagi na potrzeby ochrony bezpieczeństwa państwa,
 • pojęcie świadczeń publicznych, jako formy ochrony bezpieczeństwa państwa,
 • zastosowanie świadczeń publicznych dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

W dniu 25 czerwca 2018 roku odbył się pierwszy dzień konferencji – zaprezentowanie referatów naukowych przez studentów. Reprezentantem WSAiB na konferencji był Adam Labuhn, który zaprezentował prace koła naukowego zebranym uczestnikom. Kolejny dzień konferencji odbył się na Amberexpo w Gdańsku, gdzie studenci mieli okazje biernie uczestniczyć i z ciekawością przysłuchiwać się wystąpieniom prelegentów.

W dniach 25 – 27 czerwca 2018 r. Profesor Eugeniusz Bojanowski oraz mgr Katarzyna Lew – Gliniecka , jako pracownicy WSAiB, uczestniczyli w XXV Zjeździe Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Prawo administracyjne dziś i jutro”. Zjazd zorganizował Instytut Nauk Administracyjnych WPiA Uniwersytetu Warszawskiego a odbywał się w siedzibie dawnej BUW. Zjazd był połączony z wręczeniem Księgi Jubileuszowej wybitnemu polskiemu Uczonemu w zakresie prawa administracyjnego prof. zw. dr. hab. Markowi Wierzbowskiemu. Z tej okazji Prezydent RP dr Andrzej Duda, też dr nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, przyjął uczestników tej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. W czasie Zjazdu Profesor Eugeniusz Bojanowski zabierał głos na temat problemów postępowania administracyjnego i kontroli sądów administracyjnych.

W Senacie RP 28 maja 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Działalność kosmiczna – prawo i administracja” zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa.
Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni reprezentowali: dr Beata Kolarz oraz student prawa Adam Labuhn.
W ramach konferencji dyskutowano o prawnych aspektach szeroko rozumianej działalności kosmicznej, zarówno o prawie wewnętrznym poszczególnych państw, jak również regulacjach prawnomiędzynarodowych w tym zakresie, poszukując najlepszych prawnych rozwiązań do aktywnej, wieloaspektowej działalności człowieka w kosmosie.
Kolejną ważną częścią rozmów było skuteczne i efektywne funkcjonowanie administracji państwowej w relacjach z podmiotami szybko rozwijającego się i innowacyjnego sektora kosmicznego, który może także istotnie wpływać na rozwój innych gałęzi gospodarki i nauki.
Całość podsumowana została wnioskami na przyszłość oraz potrzebą dalszej integracji i ściślejszej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami związanymi z działalnością kosmiczną, zwiększając tym samym efektywność rozwoju i aktywności w tej przestrzeni.

Wyjazd studencki do Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

W dniach 15.05 – 16.05.2018 r. członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (Adam Labuhn i Krystian Zagrobelny) wraz z innymi studentami naszej uczelni z Wydziału Prawa i Administracji wzięli udział w wyjeździe do Warszawy zorganizowanym przez dr Pawła Chyca, aby zapoznać się z funkcjonowaniem Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W Sądzie Najwyższym studenci zostali oprowadzeni po długich i krętych korytarzach, gdzie można było odczytywać łacińskie paremie prawnicze, które w łącznej sumie występują na 76 kolumnach w ilości 86 paremii prawniczych. Opowiedziano historię kariatyd – elementy podtrzymujące tylną elewacje gmachu w postaci trzech kariatyd, które symbolizują cnoty w postaci wiary, nadziei oraz miłości. Następnie udano się do ogrodu, który znajduje się na dachu budynku. Na zakończenie w głównej sali rozpraw dyskutowaliśmy z pracownikiem Sądu Najwyższego na temat orzecznictwa Sądu Najwyższego i jego znaczenia oraz o roli Sądu Najwyższego i jego pozycji w ustroju państwa.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym zaprezentowano nam, jak wygląda i funkcjonuje biblioteka Naczelnego Sądu Administracyjnego, po czym udaliśmy się do sali, w której zostają udostępnianie do wglądu uprawnionym akta danej sprawy, gdzie również opisano nam funkcje oraz zakres udostępniania akt. Następnie studenci uczestniczyli w rozprawie sądowej, która odbywała się w izbie ogólnoadministracyjnej, a przedmiotem sprawy było stwierdzenie zgodności z prawem decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego. Sprawie przewodniczył sędzia NSA prof. Roman Hauser. Następnie w głównej sali rozpraw, podjęto ciekawą rozmowę na temat funkcjonowania i znaczenia sądownictwa administracyjnego w Polsce. To była udana wycieczka.

PROJEKT:

Studenci WSAiB na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu i samorządzie województwa”

Od momentu funkcjonowania odrodzonego po przemianach w 1989 r. samorządu terytorialnego w Polsce, podstawowym i jedynym ogniwem były gmina. Reforma administracyjna została zamknięta i dopiero kilka lat później, tj. 5 czerwca 1998 r. uchwalono ustawy o samorządzie powiatu, samorządzie województwa oraz administracji rządowej w województwie, a w lipcu tego samego roku ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. W rocznicę tych wydarzeń w dniu 16 marca 2018 roku studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego (Anna Kosno, Krystian Zagrobelny, Adam Labuhn) uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu i samorządzie województwa” organizowanej przez Koło Naukowe Administratywistów UJ. Gośćmi specjalnymi tej Konferencji byli: Premier prof. dr hab. Jerzy Buzek, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Przedstawiciel Senatu Republiki Czeskiej Eva Pečinková oraz dr Oleg Ilnytskyy z Narodowego Uniwersytetu im. Franki we Lwowie. Ponadto w Konferencji wzięli udział: prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, dr hab. Joanna Lemańska, dr hab. Kazimierz Bandarzewski, dr Stefan Płażek oraz studenci i doktoranci z całej Polski. Organizatorzy Konferencji otworzyli debatę od refleksji związanych z zaletami i wadami, mocnymi i słabszymi stronami polskiej samorządności po 20 latach funkcjonowania trójstopniowego podziału terytorialnego. Na Konferencji pojawiły się pytania dotyczące tego jak zmieniła się sytuacja gmin po przeprowadzeniu reformy samorządowej i czy z punktu widzenia zasady subsydiarności miała ona sens. Jednym z pierwszych prelegentów, który zapoczątkował obrady i dyskusje, był były premier, prof. dr hab. Jerzy Buzek. Jeden z najbliższych wówczas współpracowników premiera Buzka, a dzisiaj prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że reaktywowanie samorządu terytorialnego po przemianach ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r., należy zaliczyć do najdonioślejszych decyzji, podjętych w celu przeobrażenia ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Idea ta stanowiła, bowiem podstawowy element procesu przejścia od modelu państwa autorytarnego i centralnie zarządzanego do modelu państwa demokratycznego i zdecentralizowanego. Podczas Konferencji dyskutowano również o finansach samorządów. Ożywioną debatę wywołało m.in. zagadnienie różnic w strukturze dochodów między gminą a powiatem i województwem czy problematyka zwiększenia udziału obywateli społeczności lokalnych w procesie funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych na podstawie nowelizacji ustaw o samorządzie powiatowym i województwa z dnia 11 stycznia 2018 r. Dzięki uczestnictwie w Konferencji studenci z naszej uczelni mieli okazję porównać polskie doświadczenia samorządowe z doświadczeniami krajów europejskich, które prezentowali zaproszeni goście z Austrii, Czech i Ukrainy. Podczas Konferencji nie zabrakło debaty na temat aktualnych wyzwań i dylematów, stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego. Różne koncepcje ścierały się w dyskusjach nt. poprawy funkcjonowania samorządu powiatowego oraz tych o potrzebie zmiany zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Bez wątpienia było to wyjątkowe doświadczenie, po którym zgodzić należy się ze słowami Prezesa NIK, iż dobrze działający samorząd to sprawniejsze państwo i lepsza jakość życia każdego z nas.