Katedra Prawa

Konferencja „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”
Gdańsk, 25-26 kwietnia 2024 r.

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. w Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja „Mastering the future: AI impact on business models and practice” zorganizowana przez przez Baltic Management Development Association (BMDA) oraz Collegium Prometricum. Wydarzenie to stanowiło okazję do zgłębienia tematyki wpływu sztucznej inteligencji na współczesne modele biznesowe i edukację.

Podczas konferencji prelekcję na temat „AI in university education: friend or foe?” wygłosił nasz ekspert oraz wykładowca na kierunku prawo dr Maciej Zborowski. Jego wystąpienie zainicjowało wartościową dyskusję na temat roli i percepcji AI w edukacji uniwersyteckiej. W konferencji uczestniczyli również mgr Beata Kowal Rudnicka – prodziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. prof. WSAiB Dorota Simpson – kierownik Katedry Zarządzania, a także dr Izabela Nakielska – kierownik Katedry Prawa. Wymiana doświadczeń z przedstawicielami szkolnictwa wyższego oraz świata biznesu z obszaru Morza Bałtyckiego, Stanów Zjednoczonych, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii była niezwykle owocna.

 


Konferencji „Siła mediacji w rodzinie i biznesie” w ramach Dnia Mediacji w WSAiB

W dniu 17 października 2023 r. z okazji dorocznego Dnia Mediacji obyła się na naszej uczelni Konferencja „Siła mediacji w rodzinie i biznesie”. Konferencja była organizowana we współpracy z Sądem Okręgowym w Gdańsku, który reprezentowała Koordynator ds. Mediacji Sądu Okręgowego w Gdańsku – sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała Konferencję poprowadziła mediator adw. dr Izabela Nakielska – Kierownik Katedry Prawa Wydział PiA WSAiB.

Doświadczeni eksperci w dziedzinie mediacji oraz biznesu podzielili się swoją wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, pozwalającymi na skuteczne budowanie harmonii w relacjach zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Uczestnicy, do których przede wszystkim należeli studenci WSAiB, mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat mediacji i możliwości, jakie daje ona przy rozwiązywaniu konfliktów, zarówno tych pojawiających się w rodzinie, jak tych, z którymi spotykają się przedsiębiorcy w życiu biznesowym.

Do prelegentów, którzy dzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem należeli:

  1. w panelu Mediacja teraźniejszość i przyszłość: radca prawny Ewa Bożko-Kozikowska (Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – zastępca przewodniczącego komisji ds. edukacji prawnej i pro bono), sędzia Piotr Wangler (Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, wykładowca WSAiB), mgr Adam Labuhn (wykładowca WSAiB);
  2. w panelu Rodzina w mediacji: mediator dr Aleksandra Brodecka (Dyrektor Zarządzająca Centrum Porozumień Prawnych, WSAiB), psycholog/terapeuta mgr Agnieszka Dżaman (Centrum Porozumień Prawnych, Stowarzyszenie Pelikan), sędzia – Ewa Ważny (Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Gdańsku, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce);
  3. w panelu Radzenie sobie z konfliktem w organizacji i biznesie: mediator mgr Łukasz Kwiatkowski (Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu), sędziowie – sędzia Aneta Szałkiewicz (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku) i sędzia Piotr Wangler (Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, wykładowca WSAiB).


Nasz Wykładowca dr Georgii Sibirtsev w dniach 4-5 października wziął udział w szóstej konferencji naukowej „Policing and Society Conference” na uniwersytecie Akureyri (Islandia) na której przedstawił prezentację na temat ” Sex Offenders Public Register of the Republic of Poland: Problems That Require Solutions”.
Na konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Uniwersytetów Cambridge, Oslo, Uppsala, również honorowi uczestnicy programu Fulbright.
Cieszą nas nowe współprace i możliwość wymian międzynarodowych doświadczeń.
4-5 października ” 6th Policing and Society Conference”, University of Akureyri, Iceland;

W dniach 12-16 września, w ramach grantu Erasmus plus wykładowca naszej uczelni dr Georgii Sibirtsev odbył wizytę na KSU | Kazimiero Simonavičiaus universitetas w Wilnie.
Dr Sibirtsev poprowadził wykłady z prawa karnego oraz kryminologii dla studentów KSU, jak również dla studentów uczestniczących w programie Erasmus. Podczas wizyty zostały również omówione perspektywy dalszej współpracy z nauczycielami i pracownikami administracji KSU.
Olegas Beriozovas, Kierownik Studiów i Nauki w Instytucie Prawa i Technologii mówił:
„Cieszymy się, że nasze partnerstwo z Wyższą Szkołą Biznesu i Administracji w Gdyni zacieśnia się. Podczas spotkania omówiono studia magisterskie podwójnego stopnia, omówiono możliwe projekty i wspólne wydarzenia naukowe. W przyszłości planowana jest międzynarodowa konferencja naukowa w dziedzinie sztucznej inteligencji”.


W dniach 6-7 grudnia nasz wykładowca dr G. Sibirtsev przedstawił krótką prezentację na temat „Arystotelesowskiej koncepcji sprawiedliwości we współczesnych modelach legislacyjnych regulacji instytucji eutanazji” podczas międzynarodowej konferencji „Arystoteles (i arystotelizm) o sprawiedliwości i (nie)równości”: współczesne projekcje” na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia);

 

XXVII Forum Teleinformatyki w Warszawie

W imieniu prof. Zdzisława Brodeckiego i reprezentując Uczelnię Kwiatkowskiego, mgr Adam Labuhn wziął udział w XXVII Forum Teleinformatyki, które odbyło się w dniu 23 września 2021 roku w Warszawie. Wśród bardzo interesujących wygłoszonych prelekcji m.in. wystąpienie dr hab. Wojciecha R. Wiewiórowskiego – Europejskiego Inspektora Ochrony Danych – „Przyszłość informatyki prawniczej: możliwość zastosowania predykcji i sztucznej inteligencji w domenie prawnej”. Forum skupiało się wokół tematyki związanej z cyfrową transformacją kraju, nowoczesnymi technologiami i wyzwaniami z tego wynikającymi.

Studenci WSAiB wzięli udział w Mars Colony Hackathon

Członkowie Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, studenci prawa Julia Licbarska, Paweł Mering oraz Adam Labuhn wzięli udział w wydarzeniu „Mars Colony Hackahon” zorganizowanym w dniu 22 kwietnia 2021 roku dzięki współpracy Ambasady Stanów Zjednoczonych oraz Polskiej Agencji Kosmicznej. Nasi studenci wzięli udział w panelu prowadzonym przez prof. Małgorzatę Polkowską, gdzie wspólnie ze studentami innych uczelni stworzyli projekt Konstytucji dla Marsa. Grupa uwzględniła w projekcie takie elementy jak ustrój, administracja, czy sądownictwo. Pozostałe grupy warsztatowe pracowały nad zagadnieniami takimi jak lokalizacja osiedlenia, architektura, sztuka oraz życie codziennie na Marsie.
Więcej informacji o wydarzeniu

Kosmiczny wykład „Koncepcja wolności w przestrzeni kosmicznej”

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB dr Paweł Chyc na zaproszenie Instytutu Metropolitarnego przeprowadził wykład online pt. Koncepcja wolności w przestrzeni kosmicznej. W ramach wykładu przedstawione zostały podstawowe prawne zagadnienia związane z koncepcją wolności w przestrzeni kosmicznej wobec przyszłości ludzkiej cywilizacji i eksploracji kosmosu. Tematyka wykładu wzbudziła zainteresowanie i pytania ze strony uczestników. Dyskusję moderował dr Jakub H. Szlachetko.

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu kosmicznych wykładów Konsorcjum Naukowego Ad Astra, którego Uczelnia Kwiatkowskiego jest współwydawcą. Wykład udostępniony zostanie na kanale Instytutu Metropolitarnego na YouTube – link.

Międzynarodowa konferencja „Smart Port. The merged sea & space network.”

Dnia 24 września 2020 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, w auli im. prof. Jerzego Młynarczyka, odbyła się, kolejna z cyklu – międzynarodowa konferencja pt. Smart Port. The merged sea & space network, zorganizowana przez Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC), Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz WSAiB Gdynia.

Celem konferencji była wymiana myśli, idei i doświadczeń, a także debata w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem branży morskiej i kosmicznej. Konferencja składała się z trzech części, paneli – w których występowali prelegenci reprezentujący środowiska: studentów, praktyków, i naukowców.

Podczas panelu „Young Stars”, moderowanego przez Dziekana WPiA WSAIB dra Pawła Chyca, swoje referaty wygłosiło trzech studentów prawa Uczelni Kwiatkowskiego.
Krystian Zagrobelny omówił w referacie pt. From Eugeniusz Kwiatkowski to the autonomous external port – historię portu morskiego w Gdyni, z uwzględnieniem perspektywy przyszłości.
Paweł Mering poruszył problematykę wyzwań związanych z prawną prewencją rasizmu, który coraz częściej pojawia się w odniesieniu do systemów rozpoznawania twarzy opartych o sztuczną inteligencję.
Adam Labuhn przedstawił problem odpowiedzialności za szkody w kontekście sztucznej inteligencji, w wystąpieniu pn. Producer’s liability for damage to port infrastructure in autonomous seaports.

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (Baltic Sea & Space Cluster) jest popularyzatorem polskiego sektora morskiego i kosmicznego oraz propagatorem idei „Polski morskiej” – wykorzystywania potencjału wynikającego z położenia Polski nad Morzem Bałtyckim. Klaster jest aktywnym członkiem European Network of Maritime Clusters i United Nations Global Compact oraz działa na platformie European Cluster Collaboration Platform. To kluczowy klaster morski w Europie Środkowej i Wschodniej, znaczący w Regionie Morza Bałtyckiego i Unii Europejskiej, rozpoznawalny na światowym rynku gospodarki morskiej, o czym świadczy partnerska współpraca z klastrami działającymi w Stanach Zjednoczonych, Azji i Afryce Południowej.

Spotkanie „O sektorze kosmicznym i edukacji”

W dniu 18 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie organizowane przez Polską Agencję Kosmiczną pt. O sektorze kosmicznym i edukacji, w którym udział wziął prof. Zdzisław Brodecki wraz ze studentami z Studenckiego Klastra Morsko-Kosmicznego – Adamem Labuhnem i Krystianem Zagrobelnym. Spotkanie zgromadziło studentów, przedstawicieli przemysłu oraz nauki z całego kraju, którzy dyskutowali o umiejętnościach potrzebnych w sektorze kosmicznym i tych, które zapewniają młodym podmiotom typu startupy, przetrwanie na rynku. Na spotkaniu debatowano również o tym jak kierować swoją ścieżką kariery i jak pozyskiwać młode talenty niezbędne firmom do ich rozwoju.

Podczas spotkania poznano i zaprezentowano zwycięzców II edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej w kategoriach prac inżynierskich oraz magisterskich. Dodatkowo czynny udział w dyskusji brali przedstawiciele m. in. Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Sektorze Kosmicznym, Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, zespołu studenckiego realizującego projekt w ramach ESA Education, funduszu inwestycyjnego, czy Cambridge Innovation Center Polska. Wydarzenie zwieńczono bardzo ciekawym wykładem Johna F. Hall’a – wieloletniego dyrektora NASA – na temat „Talents in space sektor – why it is important?”.

Sea and underwater drones – Unidentified Sea Objects

W dniu 14 listopada 2019 roku na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się konferencja „Sea and underwater drones – Unidentified Sea Objects”, zorganizowana przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku oraz Baltic Sea & Space Cluster (BSSC) we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej.

W konferencji udział wzięli członkowie Studenckiego Klastra Morsko-Kosmicznego (Students Sea&Space Cluster): Adam Labuhn, Paweł Mering, Krystian Zagrobelny, Natalia Tomkowicz, którym przewodniczył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB dr Paweł Chyc, a także prof. Zdzisław Brodecki.

Konferencję otwierali m.in. prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący komisji nauk kosmicznych PAN, a także prof. Marek Grzybowski, prezes BSSC.

Podczas pierwszego panelu – młodych naukowców, tzw. „Young Stars” – Adam Labuhn, w imieniu Studenckiego Klastra Morsko-Kosmicznego WSAiB, wygłosił referat na temat procedowanego projektu ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, natomiast doktorant Wojciech Zawadzki przedstawił istotne aspekty problematyki prawnej związanej z dronami morskimi.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień przedstawicieli środowiska nauki i biznesu. Ponadto, prof. Zdzisław Brodecki wygłosił referat, odnoszący się do problematyki filozofii prawa kosmicznego.

Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji, związanej z przedstawioną podczas konferencji problematyką.

V Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku

Dr Dominika Wetoszka była współorganizatorem konferencji naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, która odbyła się na naszej uczelni w dniu 7 listopada 2019 r. Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem przedsiębiorców i jego aspektami w różnych dziedzinach życia gospodarczego.

Konferencja została objęta licznymi patronatami honorowymi m.in. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdyni, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Z kolei Gazeta Prawna objęła konferencję patronatem medialnym. Sponsorami konferencji byli: NRA oraz wydawnictwo C.H. Beck, które przeznaczyło nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konferencji. Pan Dziekan ORA Gdańsk adw. Dariusz Strzelecki podziękował partnerom i organizatorom konferencji wręczając statuetki w charakterystycznym kształcie togi adwokackiej. Wśród nagrodzonych znaleźli się Pani Prezydent WSAiB Regina Szutenberg, Pan Rektor WSAiB dr Tomasz Białas, Pan Dziekan Wydziału Prawa WSAiB dr Paweł Chyc. Również pani dr Dominika Wetoszka została doceniona jako organizator corocznych konferencji.

Udział prof. dr. hab. Andrzeja Drwiłło w przewodzie habilitacyjnym dr Przemysława Pesta

Prof. dr hab. Andrzej Drwiłło w dniu 7 listopada 2019 r. wziął udział na Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w przewodzie habilitacyjnym dr Przemysława Pesta „Równoważenie się władzy ustawodawczej i wykonawczej w procedurze tworzenia i uchwalania budżetu w Stanach Zjednoczonych i Rzeczpospolitej Polskiej”.

Interizon Day 2019

W dniu 26 września 2019 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja „Interiozon Day 2019”. WSAiB Gdynia reprezentowali: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Paweł Chyc, prof. Zdzisław Brodecki oraz student Adam Labuhn.
Przedstawiciele branży technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) podsumowali osiągnięcia 2019 roku oraz określili perspektywę rozwoju na najbliższe lata. Zaprezentowane zostały również możliwości wsparcia wynikające z programu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w ramach dystrybuowania środków unijnych przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Ponadto uczestnicy dyskutowali nad ramami współpracy oraz większej integracji branży morskiej i logistyczno-transportowej. Aktywny głos w konferencji zabierali przedstawiciele Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC).

Obrona pracy doktorskiej Adama Gautier „La simulation dans les rapports d’emploi. Étude comparée du droit français et du droit polonais”

W dniu 25 września 2019 r.na Uniwersytecie w Strasburgu dr Dominika Wetoszka uczestniczyła jako recenzent w publicznej obronie rozprawy doktorskiej pana Adama Gautier pod tytułem La simulation dans les rapports d’emploi. Étude comparée du droit français et du droit polonais” (Studium prawnoporównawcze z zakresu pozorności w stosunku pracy w prawie francuskim i polskim). Dr Dominika Wetoszka była członkiem komisji złożonej z recenzentów i promotora rozprawy doktorskiej.

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB zapoczątkowała szkoleniem zorganizowanym w dniach 22-24 maja br. „Ochrona praw pracowniczych i członków związków zawodowych w prawie karnym” współpracę z Krajową szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Pani profesor prowadzi od października cykl szkoleń w jedenastu apelacjach na terenie całego kraju na temat aktualnych zmian w prawie pracy oraz zagadnień dowodowych w procesie cywilnym.

Zakład Prawa Finansowego – udział w konferencjach naukowych

A. Reiwer-Kaliszewska, Prawo do dobrej administracji w postępowaniach ochronnych w Unii Europejskiej, referat wygłoszony na XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej” organizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie przy współudziale Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dniach 18-20 września 2019 r. w Grodnie.

A. Reiwer-Kaliszewska, Subsydium „zielone” w świetle prawa Światowej Organizacji Handlu, referat wygłoszony na IX Opolskiej Konferencji Podatkowej nt. „Prawo celne, podatek akcyzowy oraz gry hazardowe – teoria i praktyka” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Opolu oraz Izbę Administracji Skarbowej w Opolu, Izbicko 2019 r.

A. Reiwer-Kaliszewska, Subsydia w handlu międzynarodowym, referat wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Biznes – Administracja – Bezpieczeństwo „Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Jurata 2019 r.

A. Drwiłło, głos w dyskusji – VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes – Administracja – Bezpieczeństwo „Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym”, organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Jurata 2019 r.

Sympozjum Naukowe Ochrona Wizerunku w Prawie Własności Intelektualnej

W dniach 30- 31 maja 2019 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zorganizował w Warszawie sympozjum naukowe „Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej”.
Naszą uczelnię reprezentowała na sympozjum pani dr Dominika Wetoszka, która w drugim dniu sympozjum wystąpiła z referatem „Osoba powszechnie znana a osoba publiczna”.
Szczegółowy program sympozjum dostępny pod adresem https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/98/94/98947/Program_sympozjum.pdf

 

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB – konferencje i wystąpienia publiczne w 2019 r.

13-15 czerwca 2019 r. Hasselt (Belgia) – Hugo Sinzheimer Moot Court Competition in European Labour Law Udział w konkursie w charakterze sędziego oceniającego studentów.

16-18 maja 2019 Warszawa, Uniwersytet Warszawski – XXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pt. Zatrudnienie w epoce postindustrialnej (Teoria i praktyka). Referat: „Europejski Filar Praw Społecznych: godna praca w ramach platform cyfrowych?”

9-10 maja 2019 Jurata, WSAiB – VIII Międzynarodowa Konferencja Z Cyklu Biznes Administracja Bezpieczeństwo Ekonomiczne i Prawne Aspekty Zarządzania Bezpieczeństwem Gospodarczym. Refereat: Zasada pokoju społecznego: pomiędzy swoboda prowadzenia sporów zbiorowych a bezpieczeństwem obrotu gospodarczego.

6-7 maja 2019 Lund, Uniwersytet w Lund – Democracy and Citizenship at Work: The Legal Institutions of Workplace Representation and Conflict in Europe.

11 kwietnia 2019 Warszawa, CPS Dialog. Debata pt. „Dialog społeczny w Polsce i Europie jest niezbędny – dyskusja wokół Raportu Eurofound Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis”. Udział w panelu: Referat pt.: Europejski filar praw socjalnych i dążenie do „pozytywnej” konwergencji?

14 marca 2019 Kraków. Inicjatywa Mobilności Pracy mobility – VI Europejski Kongres Mobilności Pracy 14-15 marca 2019 Kraków.

20-21 02.2019 Netlex/ ETUC, Sztokholm – Netlex conference 2019, 2019-2023: What does the future hold for EU labour law.

15 i 16 stycznia 2019, Frankfurt, European Labour Law Network – European Labour Law Conference – New forms of labour and new structures of enterprises – challenges for labour law.

13 marca 2019, Katowice, Uniwersytet Śląski – Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu”. Referat: Dyskryminacja pracowników ze względu na narodowość i pochodzenie etniczne w świetle regulacji prawa karnego pracy

Konferencja Naukowa „Kontrowersyjne zagadnienia prawa podatkowego”

W dniu 23 marca 2019 r. odbyła się na naszej Uczelni konferencja naukowa „Kontrowersyjne zagadnienia prawa podatkowego”, którą zorganizował Zakład Prawa Finansowego.

Obrady poprowadził prof. dr hab. Andrzej Drwiłło. Wśród prelegentów znaleźli się: Prus Wojciech, Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy na gruncie prawa podatkowego; Wiśniewski Piotr, Gry hazardowe jako źródło dochodów fiskalnych; Winiarski Dawid, Metody prac badawczych oraz Wach Tomasz, Przeciwdziałanie praktykom międzynarodowego unikania opodatkowania (na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych).

Konferencja „Institutional cooperation at sea & (outer) space. Essential adjustments needed to boost full potential”

W dniu 16 maja 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się kolejna konferencja naukowa z cyklu organizowanego przez Bałtycki Klaster Morsko-Kosmiczny (BSSC) pt. Institutional cooperation at sea & (outer) space. Essential adjustments needed to boost full potential.

W konferencji udział wzięli członkowie Studenckiego Klastra Morsko-Kosmicznego WSAiB (Adam Labuhn, Krystian Zagrobelny, Igor Antoon), którym przewodniczył dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB dr Paweł Chyc oraz prof. Zdzisław Brodecki.

Wydarzenie w imieniu organizatorów otworzył prof. Zdzisław Brodecki, a pierwszy z paneli – „Young Stars” moderowany był przez dra Pawła Chyca. W dalszej części uczestnicy poznali wiele istotnych informacji i wymieniali poglądy oraz dzielili się doświadczeniami z zakresu instytucjonalnej współpracy w sektorze morskim i kosmicznym, z perspektywy organów administracji oraz podmiotów gospodarczych, jak również instytucji samorządowych w obszarze Morza Bałtyckiego.

Konferencja pt. Autonomous ships. Inevitable reality at sea.

W dniu 19 marca 2019 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się kolejna konferencja z cyklu organizowanego przez Bałtycki Klaster Morsko-Kosmiczny (BSSC) pt. „Autonomous ships. Inevitable reality at see”.

Obecni na konferencji członkowie Studenckiego Klastra Morsko-Kosmicznego WSAiB (Adam Labuhn, Sonia Gadomska, Igor Antoon, Patrycja Wróbel, Julia Licbarska oraz Aleksandra Chwalczuk) pod przewodnictwem prof. Zdzisława Brodeckiego i dra Pawła Chyca mogli poznać wiele informacji na temat systemowego zarządzania bezpieczeństwem autonomicznej żeglugi, dowiedzieć się w jakim stopniu porty przygotowane są do przyjmowania statków autonomicznych oraz zobaczyć studenckie projekty, które były związane z tematyką konferencji.

Na wstępie spotkania poruszono temat zarządzania bezpieczeństwem statków autonomicznych, a następnie dr Paweł Chyc przeprowadził panel „Young Stars”, w którym studenci przedstawili swoje projekty dotyczące autonomicznych statków oraz portu.

W dalszej części omówiono systemy zabezpieczeń oraz kwestie nawigacji statków autonomicznych. Ponadto wystąpienia dotyczyły konfigurowania systemu kontroli morskiej przestrzeni autonomicznej, wyzwań i odpowiedzialności za autonomiczne platformy, pojazdów UUV i AUV jako autonomicznych systemów do zastosowań marynarki wojennej, jak również wyzwań, propozycji rozwiązań i kierunków badań w zakresie bezpieczeństwa i oceny ryzyka autonomicznej żeglugi oraz autonomii podwójnych pojazdów morskich.

Na zakończenie umożliwiono zabieranie głosu i dyskusji na poruszane w ramach konferencji tematy. Studenci odwiedzili także basen Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa gdzie zaprezentowano badawczą platformę sterowaną radiowo.

Reprezentacja WSAiB na Innovation Day 2019

W dniu 7 marca 2019 roku, dr Paweł Chyc oraz student Adam Labuhn wzięli udział w Innovation Day 2019, który odbył się w Blekinge Tekniska Högskola w Karlskronie. Celem wyjazdu zorganizowanego przez dr Pawła Chyca była prezentacja autonomicznej łodzi żaglowej, skonstruowanej przez zespół SIMLE, której założeniem jest przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego w sposób autonomiczny. Podczas targów delegacja promowała również WSAiB oraz Bałtycki Klaster Morsko-Kosmiczny (BSSC). Misja otrzymała wsparcie logistyczne Magdaleny Pramfelt – Honorowej Konsul Generalnej Szwecji w Gdańsku.

Konferencji Bałtyckiego Klastra Morsko-Kosmicznego pt. Port Sea + Space Infrastructure – Synergic Network Under Common Management.

W dniu 22 listopada 2018 roku, tym razem w murach Uczelni Kwiatkowskiego odbyła się kolejna z cyklu konferencji Bałtyckiego Klastra Morsko-Kosmicznego pt. Port Sea + Space Infrastructure – Synergic Network Under Common Management.

Obecni na konferencji członkowie Studenckiego Klastra Morsko-Kosmicznego (Adam Labuhn, Krystian Zagrobelny, Sonia Gadomska, Magdalena Grabowska, Jakub Rajchert oraz Remigiusz Trawicki) pod przewodnictwem prof. Zdzisława Brodeckiego i dra Pawła Chyca mogli poznać między innymi plany dotyczące rozbudowy sektora morsko-kosmicznego oraz nowoczesne rozwiązania dotyczące zrewolucjonizowania pracy polskich oraz zagranicznych portów.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji przez JM Retora Tomasza Białasa oraz po wystąpieniu Joanny Zielińskiej Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni , nastąpiło przejście do pierwszego panelu czwartkowego spotkania, podczas którego poruszono temat dotyczący perspektyw portów morskich. Problem zaprezentowany przez prof. Marka Grzybowskiego – moderatora tejże części spotkania podjął dr Wiktor Szydarowski, kierownik projektu TENTacle, który przedstawił możliwości, za oraz przeciw, stworzeniu innowacyjnej autostrady morskiej dobiegającej do portów naszego północnego sąsiada. Następnie do rozmowy dołączyli się Maciej Brzozowski, przedstawiciel Port Hamburg, opisujący innowacyjne rozwiązania portowe zastosowane przez Port Hamburg oraz inni przedstawiciele polskich portów pokazujących realia panujące w naszych portach.

Druga część spotkania prowadzona przez prof. Zdzisława Brodeckiego dotyczyła tematu perspektywy kosmicznej. Głos zabrali:
prof. Marek Moszyński, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej; Karolina Lipińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz dr Tomasz Szymczak, prezes STARTERA i dr Zdzisław Długosz z Instytutu Badań Nad Bezpieczeństwem. Dzięki dyskusji mogliśmy wywnioskować, iż strategia kosmiczna jest bardzo potrzebna dla rozwoju gospodarki morskiej.

Trzecią częścią spotkania było przedstawienie procesu pozyskiwania talentów w ramach wspólnego zarządzania. Do prezentacji rozpoczętej przez dra Pawła Chyca poproszono Mateusza Dyrdę (SKALP), Jakuba Michałka (SpaceCube) oraz pracowników i studentów z Politechniki Gdańskiej, którzy jako laureaci konkursów europejskich w zakresie robotyki kosmicznej zaprezentowali swój dorobek. Wskazali także na potrzebę łatwego dostępu do materiałów umożliwiających osiąganie ogólnoświatowych sukcesów.

Reprezentacja WSAiB w Centrum Studiów Kosmicznych

W dniach 24-25 października 2018 r. przedstawiciele WSAiB: prof. Zdzisław Brodecki, dr Paweł Chyc oraz student Adam Labuhn wzięli udział w I Seminarium i Warsztacie Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego pt. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsięwzięć kosmicznych w Polsce. Finanse – Ryzyko – Prawo.

Wykład wprowadzający do seminarium pod hasłem „Think out of the box” wygłosił profesor Zdzisław Brodecki. Podczas wydarzenia przedsiębiorcy i naukowcy wymieniali się ideami i poglądami dotyczącymi sektora kosmicznego, a także analizowali konkretne przypadki z zakresu jego funkcjonowania. Udział delegacji był realizowany w ramach działalności Bałtyckiego Klastra Morsko-Kosmicznego (BSSC) i Studenckiego Klastra Morsko-Kosmicznego WSAiB.


Baltic Sea & (Outer) Space

20 września 2018 r. w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie odbyła się konferencja międzynarodowa pt. Baltic Sea & (Outer) Space. New perspective for our region.
WSAiB reprezentowali: prof. Zdzisław Brodecki, dr Paweł Chyc oraz student Adam Labuhn.
Konferencja zorganizowana została przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i zainaugurowała cykl konferencji w ramach Bałtyckiego Klastra Morsko-Kosmicznego, który jest zaplanowany aż do listopada 2019 r.
Profesor Zdzisław Brodecki wygłosił jedno z wystąpień oficjalnie otwierających wydarzenie. Podczas konferencji przedstawiciele instytucji międzynarodowych i rządowych, nauki oraz przedsiębiorcy dyskutowali nad perspektywami rozwoju sektora kosmicznego i jego znaczeniu dla naszego regionu i kraju.

Konferencja „Tygiel Dialogu” z udziałem studentów WSAiB.

Tajniki mediacji zgłębiali nasi studenci prawa, którzy wzięli udział w konferencji naukowej „Tygiel Dialogu” (Adam Labuhn, Maciej Stolc, Michał Łub, Aleksander Jankowski, Natalia Konopka, Julia Licbarska, Marta Psujek, Pola Białowąs). Wydarzenie organizowane było przez Sąd Okręgowy w Gdańsku z okazji obchodów Tygodnia Mediacji 2018.
Program obrad dzielił się na trzy panele: współpraca mediacyjna w sprawach rodzinnych, opieka naprzemienna oraz alienacja rodzicielska.
Studenci podkreślają, że dzięki licznemu udziałowi sędziów, mediatorów oraz pełnomocników, konferencja zapewniła bardzo wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Podczas wymiany poglądów oraz doświadczeń mogli dowiedzieć się jakie są oczekiwania wobec stron i mediatorów z perspektywy sędziego, jakie konsekwencje wynikają z alienacji rodzicielskiej oraz jakie są przesłanki ustanowienia opieki naprzemiennej.