Kurs na aplikacje prawnicze

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje korporacyjne oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zajęcia prowadzone są przez Sędziów Sądu Okręgowego, Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wykładowców Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Rekrutacja trwa do 15 maja, obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz limit miejsc.

Zajęcia planowane są w godzinach popołudniowych.

1. Prawo karne materialne (w tym prawo wykroczeń) – 16 h:

– Kodeks karny – 12 h
– Kodeks wykroczeń – 4 h

2. Proces karny – 12 h

3. Prawo cywilne materialne – 20 h:

– Prawo wekslowe i czekowe – 2 h
– Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – 2 h
– Kodeks cywilny – 16 h

4. Prawo rodzinne i opiekuńcze – 4 h

5. Prawo cywilne procesowe – 20 h

6. Prawo pracy – 8 h:

– Kodeks pracy – 5 h
– Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – 3 h

7. Prawo administracyjne – 4 h

– Ustrój samorządu terytorialnego – 4 h

8. Postępowanie administracyjne – 8 h

– Kodeks postępowania administracyjnego – 5 h
– Postępowanie przed sądami administracyjnymi – 3 h

9. Prawo handlowe (prywatne) i gospodarcze – 12 h

– Kodeks spółek handlowych – 8 h
– Prawo upadłościowe i naprawcze – 2 h
– Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – 2 h

10. Prawo konstytucyjne – 4 h

11. Prawo unijne – 4 h

12. Ustrój organów ochrony prawnej – 4 h

13. Krajowy Rejestr Sądowy – 4 h

14. Psychologia – 2 h

15. Egzamin próbny – 3 h

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
piętro 2, pokój 216