Szkolenia

Doskonałym uzupełnieniem oferty studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych są kursy i szkolenia.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im.E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferuje szereg możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, firm i instytucji. Szkolenia branżowe, organizowane we współpracy z ekspertami lub jednostkami certyfikującymi opracowane są w oparciu o najwyższe standardy, których wymaga dzisiejszy rynek pracy.

Oferta szkoleń

Kurs przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego realizowany jest na podstawie aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Materiały opracowane zostaną na podstawie stanu prawnego obowiązującego w czasie trwania kursu. Kurs skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Składa się z 23 bloków tematycznych o łącznej liczbie 104 godzin dydaktycznych.

Kurs obejmuje 7 spotkań. Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00 – 15.00

Koszt kursu to 2800 zł.

Trenerzy: Wioleta Biel, Wojciech Gandurski

Ilość godzin dydaktycznych: 104 h

Program szkolenia:

 • Podatki dochodowe
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Źródła prawa i wykładnia prawa podatkowego
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek tonażowy
 • Podatek od gier
 • Postępowanie podatkowe
 • Ogólne podstępowanie administracyjne
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Kodeks karny skarbowy
 • Kontrola skarbowa
 • Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe
 • Prawo dewizowe
 • Prawo celne
 • Ewidencja podatkowa
 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Rachunkowość
 • Przepisy o doradztwie podatkowym
 • Etyka zawodowa
 • Analiza podatkowa

Trenerzy:

Wioleta Biel – absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Zarówno pracę magisterską, jak i dyplomową pisała o międzynarodowych systemach podatkowych. Z wykształcenia prawnik, z zawodu licencjonowany doradca podatkowy z ponad 6 letnim doświadczeniem w pracy dla największych spółek w Polsce. Doświadczenie zdobywała m.in. w jednej z największych spółek świadczących usługi doradztwa podatkowego na świecie (Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz międzynarodowym doradztwie podatkowym. Asystowała przy wielu transakcjach restrukturyzacyjnych zarówno z wykorzystaniem podmiotów prawa polskiego, jak i prawa obcego.

Wojciech Gandurski – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 7-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych.

1. Fenomen Social Media. Historia, dane, statystyki, ciekawostki.

2. Social Media w służbie marketingu:

a) YouTube – specyfika, możliwości, dobre praktyki.

b) Twitter – 160 magicznych znaków. Czym są hashtagi?

c) Google+ – miasto duchów, czy funkcjonalny serwis?

d) Snapchat – czy tylko dla millenialsów?

e) Instagram – magia zdjęć. Aplikacje dodatkowe, dobre praktyki, możliwości.

3. Przegląd mniej znanych platform i aplikacji social media.

4. Linkedin – sieć profesjonalistów.

a) Budowanie marki osobistej za pomocą Linkedin,

b) Reklama na Linkedin,

c) Linkedin dla przedsiębiorstw.

5. Facebook – największy serwis social media w historii.

a) Budowanie marki osobistej na Facebooku – wykorzystanie profilu prywatnego w kreowaniu marki własnej oraz wsparcia sprzedaży,

b) Strona firmowa (fanpage) na Facebooku – jedna z najpotężniejszych wizytówek świata,

c) Reklama na Facebooku – jeden z największych i najskuteczniejszych ekosystemów reklamowych w internecie, omówienie możliwości, prezentacja formatów reklamowych, dobre praktyki, przybliżenie zasad funkcjonowania,

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zachować się w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego, jak postępować w trakcie wydarzenia i tuż po nim oraz co zrobić, aby zminimalizować straty. Spotkanie poprowadzą funkcjonariusze służb specjalizujących się w zagadnieniach anty- i kontrterrorystycznych.

Szkolenie może być skierowane do różnych grup:

– kadra kierownicza i administracyjna, osoby zarządzające obiektami wielkopowierzchniowymi, szefowie firm, instytucji kulturalnych, szkół, centrów handlowo-usługowych, hoteli, obiektów sportowo-rekreacyjnych,

– pracownicy administracyjni, osoby przebywające w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych, pracownicy instytucji kulturalnych i szkół, a także hoteli, punktów usługowych i gastronomicznych oraz centrów handlowych.

Trener: dr Wojciech Wosek
Specjalista ds. kryminalistyki, zwalczenia terroryzmu, piractwa morskiego, badania śladów i dowodów przestępstw. Funkcjonariusz Policji w latach 1991-2013. Pracował jako Komendant Komisariatów Policji w Gdyni oraz Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Gdyni. Obecnie wykładowca akademicki oraz szef Katedry Bezpieczeństwa w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest wykładowcą stowarzyszonym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Ilość godzin dydaktycznych: ok. 1,5 h

Program szkolenia:

 • zagrożenie ze strony aktywnego strzelca (osoby, która wchodzi do budynku/pomieszczenia i zaczyna strzelać)
 • zagrożenie w sytuacjach zakładniczych
 • zagrożenie w sytuacjach incydentów bombowych
 • zagrożenie w sytuacji podejrzanej przesyłki
 • działania kontrterrorystyczne

Program szkolenia został w całości oparty na Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Dziennik Ustaw z dnia 21 stycznia 2016 r. Poz.103
Tematyka określona w pkt IV w wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

CENA 550 zł

I. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:

1) ustawy o ochronie osób i mienia;
2) ustawy o broni i amunicji;
3) uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków
przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
4) odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
5) odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Tematyka określona w pkt I w wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.

II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:

1) zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań
kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
lub omdleń;
2) praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania
i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Tematyka określona w pkt II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

1) zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
2) technik i postaw strzeleckich;
3) strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

Tematyka określona w pkt III w wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

IV. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:

1) postawy i poruszania się w walce;
2) technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
3) padów i przewrotów w walce wręcz;
4) sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
5) chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
6) uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
7) miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
8) technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
9) posługiwania się pałką służbową;
10) technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
11) technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
12) obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
13) obrony przed zagrożeniem bronią palną;
14) podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.
Tematyka określona w pkt IV w wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

Łącznie 40 godzin.

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

godziny pracy:
pon. – pt. 8.00 – 16.00
piętro 2, p. 216