Projekty zakończone

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W I kwartale 2021 r. nasza Uczelnia popisała umowę na realizację przedsięwzięcia finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Dofinansowanie z MEiN wynosi 109 380,00 zł. i stanowi całkowitą kwotę realizacji zadania.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na modernizację platformy Moodle, zakup komputerów dla wykładowców oraz dostosowanie materiałów dydaktycznych do zajęć realizowanych w procesie kształcenia na odległość.

Celem inwestycji jest zapewnienie wysokiej jakości usługi edukacyjnej w zmieniającym się środowisku. Zrealizowanie zadania przyczyni się do poprawy warunków pracy nauczyciela akademickiego, usprawni komunikację ze studentami, ustandaryzuje proces monitorowania i dokumentowania procesu uczenia się studentów. Dla studentów nauka on-line stanie się łatwiejsza, umożliwi im łączenie pasji, zadań zawodowych i rozwoju poprzez edukację akademicką.

V edycja projektu „Legia Akademicka” to przedsięwzięcie skierowane do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej. Projekt obejmuje dwie części szkolenia: teoretyczną (realizowaną przez Uczelnię) oraz praktyczną i ma na celu realizację programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka w roku akademickim 2021/2022.

W I kwartale 2022 r. nasza Uczelnia popisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację zadania. Dofinansowanie z MEiN wynosi 21 200,00 zł i stanowi całkowitą kwotę realizacji zadania.

Realizacja programu „Legii Akademickiej” zostanie zakończona przez Uczelnię w terminie do dnia 30 maja 2022 r.