UMOWA WSAIB ZE STAROSTWEM POWIATU WEJHEROWSKIEGO

UMOWA WSAIB ZE STAROSTWEM POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Poszerzamy naszą współpracę z lokalnymi samorządami! Nasz Rektor podpisał umowę ze starostwem powiatu wejherowskiego. Jej efektem będzie stworzenie Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości.

Porozumienie o współpracy partnerskiej przy opracowaniu Strategii rozwoju przedsiębiorczości w powiecie wejherowskim w latach 2018-2017 zawarte zostało 15 lutego 2018 r. Wejherowie. Sygnatariuszami umowy są dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB oraz pan Leszek Glaza, Przewodniczący Powiatowej Rady Przedsiębiorczości, a także pani Gabriela Lisius, Starosta Wejherowski.

Władze powiatu wejherowskiego są przekonane, że rozwój przedsiębiorczości jest równoznaczny z rozwojem regionu, dlatego nawiązana została współpraca z naszą uczelnią, która, jak przyznała podczas spotkania Pani Starosta Gabriela Lisius, ma największe doświadczenie w rozwoju przedsiębiorczości i łączeniu administracji z biznesem. Wśród wykładowców WSAiB są nie tylko naukowcy, ale także rzesza praktyków, na co dzień aktywna w życiu gospodarczym regionu.

WSAiB przeprowadzi audyt polityki wspierania przedsiębiorczości realizowanej w powiecie. Przedsiębiorcy będą mogli powiedzieć jak ją oceniają oraz w jakim kierunku powinny pójść zmiany. Jak powiedział Leszek Glaza, musimy opisać potrzeby przedsiębiorców i powiatu. Jedną z takich potrzeb jest stworzenie klimatu do powstawania nowych firm w regionie, a co za tym idzie nowych miejsc pracy. To wszystko pozwoli wytyczyć kierunki rozwoju na najbliższe lata.