UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Uroczysta Inauguracja w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego odbyła się 5 października 2017. Ceremonia zgromadziła całą społeczność akademicką oraz przyjaciół Uczelni, którzy uczestniczyli w wydarzeniu immatrykulacji studentów I roku oraz nagrodzenia za wybitne osiągnięcia studentów oraz pracowników Uczelni im. E. Kwiatkowskiego.

JM Rektor dr Tomasz Białas rozpoczął inaugurację przemówieniem, w którym powitał wszystkich zaproszonych gości, studentów i absolwentów. Na uroczystości przemówił również wicemarszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski oraz Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

Dyplom dla najlepszych studentów na Wydziale Prawa i Administracji otrzymali:
Pan Piotr Remesz – kierunek Prawo
Pani Ewa Drzymalska – kierunek Administracja
Pani Karolina Ogrodowska – kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Na Wydziale Zarządzania za wybitne wyniki w nauce wyróżnieni zostali:
Pan Bartosz Strzelecki – kierunek Zarządzanie
Pani Samanta Piernicka – kierunek Management
Pan Sylwin Ziorkowski – kierunek Logistyka
Pani Oliwia Rutkowska – kierunek Finanse i Rachunkowość.

Nagrodę dla najlepszego Studenta na Wydziale Zamiejscowym w Lęborku otrzymała Pani Katarzyna Pszoniak.

Prezydent Uczelni przyznała nagrody dla najbardziej zaangażowanych na rzecz społeczności studenckiej. Wyróżnienie otrzymali: Pani Karolina Skwierawska, Pan Adam Labuhn, Pani Oksana Rodkina, Pani Sonia Gadomska, Pan Paweł Mering, Pan Mikołaj Zegadłowicz, Pan Michał Dobrodziej, Pan Olexiy Rengevych, Pan Michał Ossowski

Nagrodę Rektora dla najlepszego pracownika dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017 otrzymał dr Leszek Mering, wyróżniono również najlepszego pracownika administracyjnego – Ewę Skwierawską-Gawlik.

Uczestnicy inauguracji mieli okazję wziąć udział w niezwykle ciekawym wykładzie prof. Rafała Ożarowskiego, wykładowcy WSAiB pt. „Terroryzm – główne zagrożenie naszych czasów”

Uroczystość Inauguracji uświetnił chór 441 Hz, który odśpiewał tradycyjną pieśń studencką Gaudeamus igitur.

Galeria zdjęć z Inauguracji

Galeria zdjęć z imprezy integracyjnej w klubie Pokład