V KONKURS KRASOMÓWCZY DLA STUDENTÓW I LICEALISTÓW – AKTUALIZACJA

V KONKURS KRASOMÓWCZY DLA STUDENTÓW I LICEALISTÓW - AKTUALIZACJA

V Konkurs Krasomówczy dla licealistów oraz studentów odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Pierwszy etap zaplanowano na 03.03.2020 r., a finał 17.03.2020 r. Uczestnicy zmierzą się z kazusami z zakresu prawa cywilnego i karnego.

—————————–

AKTUALIZACJA

Wydarzenie przesunięte na inny termin. Będziemy informować.

—————————-

W pierwszym panelu zmierzą się studenci WSAiB kierunku Prawo, zarówno studiów dziennych jak i zaocznych. Panel uczniowski dedykowany jest dla uczniów szkół średnich z Pomorza. Każdy kazus przygotowany zostanie przez dwie osoby, które wcielą się w rolę odpowiednio powoda/pozwanego lub oskarżyciela posiłkowego/obrońcy w zależności od rodzaju wylosowanej sprawy. Wypowiedź każdego z uczestników nie może trwać więcej niż 15 minut z prawem 5-minutowej repliki i musi zawierać podstawę prawną rozwiązanego kazusu. Uczestnicy będą mieli około 3 tygodnie przygotowań swoich wystąpień do pierwszego etapu, a zakwalifikowani do finału około 2 tygodnie.

W skład jury wchodzą przedstawiciele WSAiB, ORA Gdańsk, OIRP Gdańsk oraz sądownictwa.

Honorowy patronat nad konkursem objął adw. Dariusz Strzelecki, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, Małgorzata Bielang, Pomorska Kurator Oświaty, dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych. Patronat merytoryczny sprawować będzie wydawnictwo C.H. Beck.

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu, tj. osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdym panelu otrzymają nagrody pieniężne.
Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma nagrodę książkową od Wydawnictwa C.H. Beck.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: mowyprawnicze@wsaib.pl lub telefonicznie +48 669 698 300 do 10 lutego 2020 r.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, tryb oraz rok studiów, a w przypadku licealistów – nazwę i dane kontaktowe szkoły, imię i nazwisko oraz kontakt (numer telefonu, e-mail) do nauczyciela będącego opiekunem uczniów, a także imiona i nazwiska uczniów.

Więcej informacji: Studencka Poradnia Prawna WSAiB – prezes Karol Stawecki (e-mail: spp.wsaib@gmail.com).

Regulamin konkursu (kliknij).