VI KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013

Spotkanie Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni odbyło się w czwartek 28 lutego 2013 r.

W tegorocznej, już 6 edycji, konferencji pt. „Nowoczesne Zarządzanie Szkołą”, która została zorganizowana w siedzibie WSAiB, uczestniczyli dyrektorzy z 47 placówek z województwa pomorskiego.

Gości przywitał prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB oraz Pan Jan Główczewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Spotkanie moderował dr Cezary Tatarczuk, Dziekan Wydziału Zarządzania WSAiB.

Podczas spotkania zostało podpisane Memorandum Intencyjne w sprawie współpracy między Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi. Porozumienie podpisali Rektor prof. Jerzy Młynarczyk, oraz Dyrektor Janusz Wolański.

Jak co roku tematyka konferencji oscylowała wokół aktualnych problemów i zagadnień. Pierwszy wykład pt. „Edukacyjna wartość dodana” poprowadziła konsultantka z Centrum Edukacji Nauczycieli Pani Magdalena Urbaś. Pani Katarzyna Porębska, Brancz Manager z firmy doradztwa personalnego Manpower mówiła o absolwentach szkół wkraczających na rynek pracy. Po przerwie kawowej mecenas dr Roman Olszewski, wykładowca WSAiB poruszył istotny temat uczniów pełnoletnich – jakie prawa daje im pełnoletność, a co może od nich wymagać szkoła.

Podsumowaniem konferencji była dyskusja. Ożywione rozmowy odbywały się także podczas lunchu, który był ostatnim punktem spotkania.