WSPÓŁPRACUJEMY Z PRACODAWCAMI – ATC CARGO PARTNEREM WSAIB

 Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nawiązała współpracę z potężną firmą spedycyjno-logistyczną ATC Cargo. Porozumienie dotyczy współpracy przy tworzeniu programów studiów, badań naukowych, a także dzielenia się praktyczną wiedzą.

 Jest nam niezmiernie miło powitać firmę ATC Cargo w grupie pracodawców ściśle współpracujących z WSAiB.

 

Pierwszym wspólnym działaniem firmy ATC Cargo i Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni będzie organizacja konkursu wiedzy o logistyce, który odbędzie się 26 marca 2015 r.

W ramach wydarzenia Agnieszka Wielgus – Kierownik Importu ATC Cargo, podzieli się swoją praktyczną wiedzą z przyszłymi logistykami podczas wykładu dotyczącego zagadnień spedycyjnych.

 

Dalsza współpraca z ATC Cargo polegać będzie na prowadzeniu i wspólnym konsultowaniu badań naukowych, tworzeniu programu studiów w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku pracy w branży logistyczno-spedycyjnej oraz dzielenie się wiedzą praktyczną w ramach wizyt studyjnych i spotkań z przedstwicielami firmy.