WYKŁADOWCA WSAIB W GRONIE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH PRAWNIKÓW

Profesor Wiesław Czyżowicz, wykładowca WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni znalazł się na liście najbardziej wpływowych prawników opublikowanej przez „Gazetę Prawną” 9 lutego 2012 r. Profesor z Uczelnią im. E. Kwiatkowskiego związany jest od 1999 roku. Pełnił m.in. funkcję Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej.