WYKŁAD OTWARTY: 7 TAKTYK SIŁ ZBROJNYCH PRZYDATNYCH W ŻYCIU, KARIERZE I BIZNESIE

WYKŁAD OTWARTY: 7 TAKTYK SIŁ ZBROJNYCH PRZYDATNYCH W ŻYCIU, KARIERZE I BIZNESIE

Gorąco zapraszamy na wykład otwarty „7 taktyk sił zbrojnych przydatnych w życiu, karierze i biznesie” organizowany na WSAiB 16 listopada 2021 r. Wykład poprowadzą mówca motywacyjny Ewa Wilmanowicz oraz płk Krzysztof Leszczyński.

7 taktyk sił zbrojnych przydatnych w życiu, karierze i biznesie to motywacyjno-inspiracyjny, a zarazem bardzo merytoryczny wykład, w którym prelegenci połączą wojskową wiedzę i doświadczenie z najlepszymi praktykami biznesowymi i budowaniem osobistej skuteczności w życiu, pracy i relacjach. Wszystko to w lekkiej, chwilami humorystycznej formie. Gwarantujemy 90 minut świetnej atmosfery, przydatnych wskazówek, praktycznych i sprawdzonych porad.

Prowadzący: 

Ewa Wilmanowicz –  mówca, wykładowca akademicki WSAiB, doradca zarządów. Instruktor w obszarze komunikacji z elementami przywództwa w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Absolwentka Universite d’Angers i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w narzędziach i strategiach zarządzania reputacją osobistą i organizacji. Wypowiada się jako ekspert w zakresie renomy i wiarygodności marki w magazynach branżowych i programach telewizyjnych. Autorka książki „Osobista reputacja. Jak budować markę w dobrym stylu.” i „Wpływowy menedżer. Strategie budowania przywództwa i reputacji.

płk Krzysztof Leszczyński – szef oddziału współpracy cywilno-wojskowej WOT, były komendant Centrum Szkolenia WOT. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunku zarządzenia i marketingu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a także podyplomowych studiów z zakresu przywództwa wojskowego i komunikacji w Akademii Sztuki Wojennej. Służbę liniową rozpoczął w 1999 roku w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gdzie pełnił funkcje dowódcze i sztabowe kolejno w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu i 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, a także w sztabie Dywizji. W roku 2000 pełnił służbę w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie, następnie w 2008 roku kontyngentu w Czadzie oraz w 2010 roku kontyngentu w Afganistanie. Od 2016 roku pełnił służbę w biurze ds. utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a od 2017 roku, związany był z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie najpierw objął obowiązki Szefa Wydziału Planowania i Koordynacji Szkolenia, a następnie awansował na Zastępcę Szefa Oddziału Szkolenia.

Temat wykładu: 7 taktyk sił zbrojnych przydatnych w życiu, karierze i biznesie.

Termin: 16 listopada 2021, godz. 14:30 – 16:00

Miejsce: Aula WSAiB