X KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

X KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 lutego 2017 r. odbędzie się konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na temat „Nowoczesne zarządzanie szkołą”. W agendzie spotkania znalazły się m. in. tematy związane z komunikacją, doradztwem edukacyjnym oraz innowacyjnym zarządzaniem szkołą.

Jest to już dziesiąte spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, na którym omówione zostaną najbardziej aktualne wyzwania stojące przed współczesną szkołą. Cykliczne spotkania mają na celu integrację pomorskiego środowiska oświatowego, wymianę doświadczeń a przede wszystkim rozmowę uczestników na temat współczesnej edukacji. Konsultacje ze specjalistami na temat wyzwań oraz zagrożeń w polskim szkolnictwie są stałym i ważnym elementem w kalendarzu środowisk oświaty.

Partnerem merytorycznym tegorocznego spotkania jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni. Ta jedna z najstarszych instytucji pomocowych w mieście działa nieprzerwanie od 1958 roku łącząc wiedzę z doświadczeniem i znajomością środowiska lokalnego, wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i edukacji. Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.ppp1gdynia.pl

Pełny program wydarzenia