ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Opublikowano: 12.07.2010

Specjalność przeznaczona jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności i kwalifikacje menedżerskie, aby w przyszłości profesjonalnie zajmować się działalnością gospodarczą i kierować przedsiębiorstwem.

Studenci poznają teorię oraz doskonalą swoje umiejętności praktyczne w zakresie organizacji procesów gospodarczych, zarządzania projektami, wykorzystania metod organizacji i zarządzania, teorii i praktyki podejmowania decyzji, projektowania organizacji firmy, tworzenia planów marketingowych oraz planowania pracy.

Po ukończeniu specjalności absolwent potrafi m.in.:
• zarządzać przedsiębiorstwem
• tworzyć biznesplan firmy
• opracowywać strategie działania i rozwoju firmy
• prowadzić negocjacje
• analizować rozwój przedsiębiorstwa
• zarządzać zmianami w firmie
• wdrażać systemy zarządzania jakością
• zarządzać personelem w firmie