ZOSTAJEMY W STAREJ SIEDZIBIE

Dobra wiadomość dla studentów Wydziału Zamiejscowego w Lęborku! Wracamy do naszej siedziby przy ul. Marcinkowskiego 1. Od zjazdu 3-6 listopada 2011 r. zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w starej siedzibie – w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

 

Jak informuje Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku dr Cezary Tatarczuk powrót do siedziby przy ul. Marcinkowskiego nie będzie wiązał się z podwyższeniem wysokości czesnego. Przypomnijmy, iż władze Uczelni im. E. Kwiatkowskiego były zmuszone podjąć decyzję o przeprowadzce ze względu na ryzyko drastycznego wzrostu wysokości opłat za studia. Pod długich negocjacjach udało się zawrzeć porozumienie.

Kolejne zjazdy dydaktyczne roku akademickiego 2011/2012 odbywać się będą w siedzibie Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. Według dotychczasowych zasad funkcjonować będą dziekanat oraz biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Lęborku. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem i we wskazanych terminach.