123 ROCZNICA URODZIN EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO PATRONA WSAIB

Naszą Uczelnię reprezentowali dr Tomasz Białas, Prorektor WSAiB, dr Piotr Dwojacki, prezes Fundacji im. E. Kwiatkowskiego, Sławomir Pawłowski, dyrektor Fundacji im. E. Kwiatkowskiego oraz kapitan Jerzy Uziębło, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Wiązanki złożyli także m.in. przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Gdyni, władz Miasta Gdyni, Szkoły Podstawowej nr 10 im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, policji, straży pożarnej oraz wielu innych instytucji.

W trakcie uroczystości przemówienia nawiązujące do dorobku Eugeniusza Kwiatkowskiego wygłosili Jerzy Miotke, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni oraz Jerzy Uziębło, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Ciepło i serdecznie Eugeniusza Kwiatkowskiego wspominał jego uczeń Henryk Ganowiak.

Przy pomniku zgromadziło się wielu mieszkańców Gdyni pamiętających o kolejnej, 123 rocznicy urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybitnego polityka przedwojennej Polski – ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu państwa, wicepremiera, a także naukowca i menedżera i wizjonera – twórcy m.in. gdyńskiego portu, Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowej Woli, Zakładów Azotowych w Mościcach i Chorzowie.