02.10.2019

ABSOLWENCI ROKU 2019 ODEBRALI DYPLOMY

ABSOLWENCI ROKU 2019 ODEBRALI DYPLOMY

Absolwenci studiów I i II stopnia, stajonarnych i niestacjonarnych oraz studenci MBA Project Management uroczyście odebrali dyplomy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podczas gali 1 października 2019 r. Rozpoczęto tradycyjnie radosnym wyrzutem biretów w górę.

Uroczystość zgromadziła władze uczelni, absolwentów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz MBA Project Management. Nie zabrakło bliskich i przyjaciół.

Studentom, którzy wyróżniali się podczas studiów wysokimi wynikami w nauce oraz działalnością na rzecz społeczności akademickiej, wręczono dodatkowe nagrody. Oto oni:

Laureatem Konkursu Rektora WSAiB Gdynia na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Prawa i Administracji został Pan Mariusz Kozian, autor pracy magisterskiej pt.: „Ujawnianie i zabezpieczanie śladów krwawych na potrzeby opiniowania z zakresu mechanizmu powstawania plam krwawych – aspekt praktyczny”, której promotorem był dr Wojciech Wosek. Laureatkami Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Zarządzania zostały ex aequo Pani Olga Ogorelkova za pracę magisterską pt.: „Factors and strategies affecting the firm – level export competitiveness. A case of Amazon inc. & Alibaba Group” i Pani Natalia Kotłowska za pracę magisterską pt.: „Metody budowy przewagi konkurencyjnej hotelu w warunkach nasycenia rynku (na przykładzie hotelu „La Siesta” w Jastrzębiej Górze)”. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Dyplomy i nagrody wręczył Rektor dr Tomasz Białas.

GALERIA Z WRĘCZENIA DYPLOMÓWFOTOREPORTAŻ NA FACEBOOK (kliknij, by obejrzeć).

FOTOGALERIA Z IMPREZY INAUGURACYJNEJ W KLUBIE POKŁAD (kliknij, by obejrzeć).