AKADEMIA KAŻDEGO WIEKU Z DYPLOMAMI

Słuchacze Akademii Każdego Wieku mają już wakacje. 20 czerwca 2012 roku odbył się ostatni w tym roku akademickim wykład. Było uroczyste wręczenie dyplomów i pamiątkowe zdjęcia. W spotkaniu uczestniczył prof. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

To właśnie z Jego rąk słuchacze Akademii Każdego Wieku otrzymali dyplomy zakończenia zajęć. Ostatni wykład pt. Spotkanie z Teatrem im. Witolda Gombrowicza w Gdyni poprowadziła pani Anna Zalewska-Uberman, pedagog teatru.

Działająca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Akademia Każdego Wieku prowadzi zajęcia dla osób 40+. W bogatej ofercie znajdują się szkolenia komputerowe – od podstaw i poziom średniozaawansowany, kursy języka angielskiego oraz warsztaty taneczne dla seniorów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych. Raz w miesiącu słuchacze Akademii Każdego Wieku spotykają się na wykładach na temat prawa, literatury i sztuki.

Koszt zajęć to ok. 6 zł za godzinę. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Uczelni, w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

Trwa nabór chętnych na zajęcia w nowym roku akademickim. Zapisy przyjmuje Biuro Rekrutacji AKW, w siedzibie WSAiB, ul. Kielecka 7 w Gdyni, pok. 3 (parter), tel. 58 660 74 28, mail: akw@wsaib.pl