BEZPŁATNE WARSZTATY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSAIB

Trwa rekrutacja chętnych na warsztaty organizowane przez Akademickie Biuro Karier WSAiB. W lutym 2012 r. odbędą się dwa szkolenia: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych oraz Autoprezentacja, czyli jak być pozytywnie postrzeganym przez pracodawcę lub klienta. Warsztaty dla studentów i absolwentów WSAiB są bezpłatne. Obowiązuje limit miejsc.