WEEKENDOWE SPOTKANIA NA TEMAT ERASMUSA

Słuchaczy studiów niestacjonarnych zainteresowanych informacjami na temat możliwości wyjazdu na studia lub odbyciem praktyki zagranicznej w ramach Programu Erasmus zapraszamy na spotkanie z Anną Kalejta z Biura Współpracy Zagranicznej WSAiB.