NAJLEPSZE STUDIA PODYPLOMOWE - W WSAIB!

Jak wynika z najnowszego raportu Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości” (EdP) i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), oceniającego studia podyplomowe realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”, najwyższe oceny otrzymała nasza Uczelnia. Wyniki wyliczono na podstawie ponad 30 tysięcy ankiet, które wypełniali słuchacze studiów podyplomowych na wszystkich uczelniach, realizujących ww. projekt.

 

 

Powrót