ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ ERASMUSA !

Ogłaszamy nabór na studia  za granicą w roku akademickim 2011/2012

Do 15 kwietnia 2011 zbierane będą dokumenty aplikacyjne od zainteresowanych studentów

Podstawowe warunki wyjazdu:
1.    jesteś studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych (oprócz I roku)
2.    masz średnią ocen min. 4,20
3.    znasz dobrze język obcy

Wymagane dokumenty:
1.    formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej lub w pokoju 3
2.    uzyskany z Dziekanatu wykaz ocen z dotychczasowego toku studiów
3.    ewentualny certyfikat znajomości języka obcego

Podania będą kwalifikowane do 30 kwietnia 2011 roku, a następnie składane będą aplikacje do wybranych uczelni.

pok. 3, tel. 58 660 74 18, international@wsaib.pl