WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Ponad 15 studentów uczestniczyło w warsztatach z doradcą zawodowym przygotowanych przez Akademickie Biuro Karier WSAiB im E. Kwiatkowskiego w sobotę 4 czerwca 2011 r. Tematem szkolenia była autoprezentacja. Warsztaty poprowadziła pani Ewa Olszówka.

Powrót